Kierunki nauki


Ucząc się w naszej szkole zdobywasz dodatkowe umiejętności, na dodatkowych szkoleniach.
Po szkoleniu otrzymujesz Państwowe Zaświadczenie


Asystentka stomatologiczna

z implantologią

Kierunek bezpłatny nauka trwa 2 semestry - 10 miesięcy
tryb nauki: dzienny 3 dniowy i weekendowy lub wieczorowy

Informacje

Higienistka stomatologiczna

z ortodoncją

Kierunek bezpłatny nauka trwa 4 semestry - 20 miesięcy
tryb nauki: dzienny 3 dniowy i weekendowy lub wieczorowy

Informacje

Opiekun medyczny

z aktywizacją przyłóżkową

Kierunek bezpłatny nauka trwa 3 semestry - 15 miesięcy
tryb nauki: weekendowy

Informacje

Opiekunka dziecięca

ze szkoleniem z zakładania żłobka lub przedszkola

Kierunek bezpłatny nauka trwa 4 semestry - 20 miesięcy
tryb nauki: zaoczny

Informacje

Technik farmaceutyczny

Czesne 200 zł/miesiąc nauka trwa 5 semestrów - 25 miesięcy
tryb nauki 5 dniowy: dzienny

Informacje

Technik masażysta

z fizjoterapią i rehabilitacją

Kierunek bezpłatny nauka trwa 4 semestry - 20 miesięcy
tryb nauki: dzienny 3 dniowy i weekendowy lub wieczorowy

Informacje

Technik sterylizacji medycznej

ze szkoleniem w centralnej sterylizatorni

Kierunek bezpłatny nauka trwa 2 semestry - 10 miesięcy
tryb nauki: zaoczny

Informacje

Technik usług kosmetycznych

z masażem Kobido

Kierunek bezpłatny nauka trwa 4 semestry - 20 miesięcy
tryb nauki: dzienny (3 dniowy), zaoczny

Informacje

Kurs wizażu

Czesne 380 zł/miesiąc kurs trwa 4 miesiące tryb nauki: zaoczny 120 godzin zajęć

Informacje