Technik usług kosmetycznych


kwestionariusz rekrutacji online


Cykl kształcenia

 • czas nauki: 2 lata (4 semestry)
 • tryb nauki: 2 zjazdy w miesiącu - nauka zaoczna lub 3 dni w tygodniu - w systemie dziennym
 • nauka kończy się egzaminem zawodowym z kwalifikacji FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Po ukończeniu szkoły

Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje:
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych
 • suplement w języku polskim i angielskim
 • certyfikaty i zaświadczenia ze szkoleń, w których uczestniczył

Dodatkowe szkolenia w ramach nauki

Ucząc się w naszej szkole zdobywasz dodatkowe umiejętności na bezpłatnych szkoleniach, organizowanych we współpracy z firmami kosmetycznymi takimi jak Este Group, Clarena, Bielenda

Przedmioty na kierunku technik usług kosmetycznych

 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Podstawy dermatologii
 • Kosmetyka
 • Preparatyka kosmetyczna (chemia kosmetyczna)
 • Podstawy fizykoterapii
 • Podstawy zdrowego żywienia
 • język angielski zawodowy
 • Komunikacja społeczna i podstawy marketingu
 • Informatyka w kosmetyce
 • Pracownia kosmetyki
 • Pracownia makijażu i stylizacji
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia masażu kosmetycznego
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
Praktyka zawodowa 140 godzin (70 w semestrze 2 i 70 w semestrze 4)

Charakterystyka zawodu

Technik usług kosmetycznych symbol cyfrowy zawodu 514207
 • Branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK)
 • Poziom V Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
 • Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych - poziom 5 PRK Poziom V Polskiej Ramy Kwalifikacji
Wybierając zawód technika usług kosmetycznych uczysz się:
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających skóry twarzy, głowy, ciała, dłoni i stóp
 • udzielania porad kosmetycznych
 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego