Technik usług kosmetycznych


kwestionariusz rekrutacji online


Cykl kształcenia

 • czas nauki: 2 lata (4 semestry)

 • tryb nauki: 2 zjazdy w miesiącu - nauka zaoczna lub 3 dni w tygodniu - w systemie dziennym

 • nauka kończy się egzaminem zawodowym z kwalifikacji FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych


Dodatkowe szkolenia w ramach nauki

Ucząc się w naszej szkole zdobywasz dodatkowe umiejętności na bezpłatnych szkoleniach.
Po szkoleniu otrzymujesz Państwowe Zaświadczenie
Dla chętnych organizujemy odpłatne szkolenia (koszt około 50-400 zł)

Przedmioty na kierunku technik usług kosmetycznych

Przedmioty teoretyczne - 311 godzin (kierunek zaoczny)
Przedmioty teoretyczne - 544 godziny (kierunek dzienny)
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Podstawy dermatologii
 • Kosmetyka
 • Preparatyka kosmetyczna (chemia kosmetyczna)
 • Podstawy fizykoterapii
 • Podstawy zdrowego żywienia
 • język angielski zawodowy
 • Komunikacja społeczna i podstawy marketingu
 • Informatyka w kosmetyce
Przedmioty praktyczne - 181 godzin (kierunek zaoczny)
Przedmioty praktyczne - 640 godzin (kierunek dzienny)
 • Pracownia kosmetyki
 • Pracownia makijażu i stylizacji
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia masażu kosmetycznego
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
Praktyka zawodowa 140 godzin (70 w semestrze 2 i 70 w semestrze 4)

Charakterystyka zawodu

Technik usług kosmetycznych symbol cyfrowy zawodu 514207
 • Branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK)
 • Poziom V Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
 • Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych - poziom 5 PRK Poziom V Polskiej Ramy Kwalifikacji

Technik usług kosmetycznych jest zawodem wymagającym, ze względu na swój charakter, szczególne cechy osobowościowe, predyspozycje psychofizyczne oraz wysoką kulturę osobistą, skierowanym dla osób otwartych na kontakt z ludźmi, pragnących rozwoju i lubiących wyzwania. Kosmetyczka wykonuje usługi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej z zastosowaniem czynników fizykalnych, upiększającej i zdobniczej, zabiegi kosmetyki leczniczej w ścisłej współpracy z lekarzami różnych specjalności w zakresie pielęgnacji skóry twarzy, głowy, ciała, dłoni i stóp opracowuje strategię zabiegów profesjonalnych i udziela porad w zakresie pielęgnacji skóry w warunkach domowych.