Informacje dla absolwentów


Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego Pod adresem Kliknij w link działa Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Jego celem jest umożliwienie osobom wykonującym zawód medyczny złożenia w postaci dokumentu elektronicznego wniosku o wpis

wyświetl informacje (pdf)