Rekrutacja


Szkoła jest bezpłatna - Koszt nauki - 0 zł - sprawdź na jakich kierunkach


Stan epidemii - rekrutacja

wyśłij do nas kwestionariusz online - przyjdż do szkoły ze świadectwem ukończenia szkoły średniej
zdjęcia możesz przynieść we wrześniu

kwestionariusz online


Gdy wyślesz kwestionariusz, podpiszesz umowę o naukę i złożysz oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej:

 1. wydamy skierowanie do lekarza medycyny pracy (konieczne jest zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.

Rekrutacja 2020/2021 rozpoczęta

Rozpoczęcie zajęć od września 2020r.

 • technik farmaceutyczny o kierunku - czesne 200 zł miesięcznie

 • asystentka stomatologiczna o kierunku - nauka 0 zł

 • higienistka stomatologiczna o kierunku - nauka 0 zł

 • technik sterylizacji medycznej o kierunku - nauka 0 zł

 • opiekun medyczny o kierunku - nauka 0 zł

 • technik masażysta o kierunku - nauka 0 zł

 • technik usług kosmetycznych o kierunku - nauka 0 zł

 • opiekunka dziecięca o kierunku - nauka 0 zł

 • kurs wizażu o kursie - koszt kursu 1520 zł

Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc.
Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby, które złożyły w sekretariacie komplet dokumentów

Dodatkowe informacje o naborze na poszczególne kierunki

Co musisz dodatkowo spełnić?

W jakie dni odbywa się nauka?

Jak zostać naszym uczniem

Warunki przyjęcia dla wszystkich kierunków:
 1. wypełnij podanie o naukę z kwestionariuszem osobowym
  kwestionariusz online
 2. przynieś 2 zdjęcia

 3. złoż oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej lub odpis notarialny oryginału świadectwa

 4. podpisz umowę o naukę

 5. po podpisaniu umowy otrzymasz skierowanie do lekarza medycyny pracy
  (konieczne jest zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.

wykaz przychodni realizujących bezpłatne badania

Klikając na powyższy link otworzy się strona Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy gdzie znajduje się Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatne badania uczniów na terenie Dolnego Śląska w formie pliku (pdf)

Kwestionariusz możesz wypełnić także na miejscu w sekretariacie szkoły, zajmie Ci to 5 minut

Gdy już podpiszesz umowę o naukę pamiętaj:

 1. Podpisanie umowy o naukę jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły na wybrany kierunek nauki
 2. Podpisując umowę stajesz się uczniem naszej szkoły - szkoła nie wysyła do Ciebie żadnych listów, e-maili z potwierdzeniem przyjęcia
 3. Na adres @ podany przez Ciebie w kwestionariuszu wysyłamy tylko najważniejsze informacje dotyczące kształcenia
 4. W związku z kolejkami u lekarza medycyny pracy - brak badań lekarza medycyny pracy nie ma wpływu na przyjęcie do szkoły
 5. Konieczne jest zarejestrowanie się u lekarza i wykonanie badań w terminie nie później niż miesiąc od rozpoczęcia nauki
 6. W przypadku braku zgody od lekarza medycyny pracy na podjęcie nauki na danym kierunku należy niezwłocznie powiadomić o tym Szkołę
 7. Uczniowie, którzy podpisali umowę o naukę muszą spełnić warunek 50% obecności na wszystkich zajęciach w danym miesiącu nauki począwszy od miesiąca, w którym zapisał się do szkoły
 8. W zakładce Aktualności na naszej stronie przed rozpoczęciem nauki podajemy terminy rozpoczecia zajęć, nie informujemy uczniów o rozpoczęciach zajęć telefonicznie oraz na @
Rezygnację z nauki (rozwiązanie umowy) musisz złożyć w sekretariacie w formie pisemnej. Taka forma rezygnacji nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami finansowymi.

Zasady przyjmowania cudzoziemców

Sprawdź zasady przyjmowania cudzoziemców