Technik masażysta

z fizjoterapią i rehabilitacją


zapisz się do szkoły online


Pracownie


Cykl kształcenia

kierunek: technik masażysta
 • czas nauki: 4 semestry - 20 miesięcy
 • tryb nauki:
  - dzienny 3 dniowy, weekendowy oraz wieczorowy
 • nauka kończy się egzaminem zawodowym z kwalifikacji MED. 10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Po ukończeniu szkoły na kierunku technika masażysty

Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje:
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik masażysta
 • suplement w języku polskim i angielskim
 • prawo do wykonywania zawodu technika masażysty na terenie całej Unii Europejskiej
 • certyfikaty i zaświadczenia ze szkoleń, w których uczestniczył

Bezpłatne szkolenia w ramach zajęć z pracowni masażu na kierunku technik masażysta

 • masaż bańką chińską (masaż antycellulitowy)
 • masaż gorącymi kamieniami
 • masaż relaksacyjny aromatyczny

Przedmioty na kierunku technik masażysta

Przedmioty teoretyczne
 • Anatomia z fizjologią
 • Pierwsza pomoc
 • Język angielski w ochronie zdrowia
 • Podstawy psychologii
 • Język migowy
 • Podstawy fizjoterapii
 • Teoria masażu
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Organizacja ochrony zdrowia
Przedmioty praktyczne
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia masażu
Praktyka zawodowa 210 godzin (70 w semestrze 2, 70 w semestrze 3, 70 godzin w semestrze 4)

Charakterystyka zawodu technika masażysty

Technik masażysta symbol cyfrowy zawodu 325402
 • Branża Opieki Zdrowotnej (MED)
 • Poziom V1 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
 • Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
  MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu
Wybierając zawód technik masażysta uczysz się:
 • wykonywania masażu medycznego w celach profilaktycznych u osoby chorej
 • wykonywania masażu sportowego w celu wspomagania przebiegu treningu u osób trenujących lub zawodników
 • wykonywania masażu profilaktycznego, czy relaksacyjnego u osób zdrowych w celu poprawiania kondycji i samopoczucia