Technik masażysta


kwestionariusz rekrutacji online


Cykl kształcenia

 • czas nauki: 2 lata (4 semestry)
 • tryb nauki:
  - 2 dni w tygodniu (sobota i niedziela) tryb weekendowy lub wieczorowo-weekendowy
  - 2-3 dni w tygodniu - tryb dzienny,

 • nauka kończy się egzaminem zawodowym z kwalifikacji MED. 10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Dodatkowe szkolenia w ramach nauki

Ucząc się w naszej szkole zdobywasz dodatkowe umiejętności na bezpłatnych szkoleniach. Po szkoleniu otrzymujesz Państwowe Zaświadczenie
Dla chętnych organizujemy odpłatne szkolenia (koszt około 50-400 zł) - m.in.: masaż bańką chińską (masaż antycellulitowy), masaż bambusami, masaż relaksacyjny aromatyczny

Przedmioty na kierunku asystentka stomatologiczna

Przedmioty teoretyczne - 576 godzin
 • Anatomia z fizjologią
 • Pierwsza pomoc
 • Język angielski w ochronie zdrowia
 • Podstawy psychologii
 • Język migowy
 • Podstawy fizjoterapii
 • Teoria masażu
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Organizacja ochrony zdrowia
Przedmioty praktyczne - 608 godzin
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia masażu
Praktyka zawodowa 210 godzin (70 w semestrze 2, 70 w semestrze 3, 70 godzin w semestrze 4)

Charakterystyka zawodu

Technik masażysta symbol cyfrowy zawodu 325402
 • Branża Opieki Zdrowotnej (MED)
 • Poziom V1 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
 • Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
  MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Technik masażysta to średni personel medyczny. Masażysta wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny zgodnie z wymogami wiedzy medycznej, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających.