Technik masażysta


kwestionariusz rekrutacji online

Cykl kształcenia

 • czas nauki: 2 lata (4 semestry)
 • tryb nauki:
  - 2 dni w tygodniu (sobota i niedziela) tryb weekendowy lub wieczorowo-weekendowy
  - 2-3 dni w tygodniu - tryb dzienny,
 • nauka kończy się egzaminem zawodowym z kwalifikacji MED. 10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Po ukończeniu szkoły

Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje:
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik masażysta
 • suplement w języku polskim i angielskim
 • certyfikaty i zaświadczenia ze szkoleń, w których uczestniczył

Dodatkowe szkolenia w ramach nauki

Ucząc się w naszej szkole zdobywasz dodatkowe umiejętności na bezpłatnych szkoleniach. Po szkoleniu otrzymujesz Państwowe Zaświadczenie
Dla chętnych organizujemy odpłatne szkolenia (koszt około 50-400 zł) - m.in.: masaż bańką chińską (masaż antycellulitowy), masaż bambusami, masaż relaksacyjny aromatyczny

Przedmioty na kierunku technik masażysta

Przedmioty teoretyczne
 • Anatomia z fizjologią
 • Pierwsza pomoc
 • Język angielski w ochronie zdrowia
 • Podstawy psychologii
 • Język migowy
 • Podstawy fizjoterapii
 • Teoria masażu
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Organizacja ochrony zdrowia
Przedmioty praktyczne
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia masażu
Praktyka zawodowa 210 godzin (70 w semestrze 2, 70 w semestrze 3, 70 godzin w semestrze 4)

Charakterystyka zawodu

Technik masażysta symbol cyfrowy zawodu 325402
 • Branża Opieki Zdrowotnej (MED)
 • Poziom V1 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
 • Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
  MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu
Wybierając zawód technik masażysta uczysz się:
 • wykonywania masażu medycznego w celach profilaktycznych u osoby chorej
 • wykonywania masażu sportowego w celu wspomagania przebiegu treningu u osób trenujących lub zawodników
 • wykonywania masażu profilaktycznego, czy relaksacyjnego u osób zdrowych w celu poprawiania kondycji i samopoczucia