Opiekun medyczny


kwestionariusz rekrutacji online


Cykl kształcenia

 • czas nauki: 1,5 roku (3 semestry)

 • tryb nauki: 2 dni w tygodniu (sobota i niedziela) tryb weekendowy

 • nauka kończy się egzaminem zawodowym z kwalifikacji MED.03 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Dodatkowe szkolenia w ramach nauki

Ucząc się w naszej szkole zdobywasz dodatkowe umiejętności na bezpłatnych szkoleniach.
Po szkoleniu otrzymujesz Państwowe Zaświadczenie
Dla chętnych organizujemy odpłatne szkolenia (koszt około 50-250 zł)

Przedmioty na kierunku opiekun medyczny

Przedmioty teoretyczne - 165 godziny
 • Anatomia i fizjopatologia
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne
 • Elementy psychologii i socjologii
 • Technologie informatyczne
 • Język migowy
 • Język angielski zawodowy
Przedmioty praktyczne - 165 godziny
 • Pracowania zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych
 • Pracowania pierwszej pomocy
 • Pracownia umiejętności zawodowych
Praktyka zawodowa 140 godzin (70 w semestrze 1 i 70 w semestrze 2)

Charakterystyka zawodu

Opiekun medyczny symbol cyfrowy zawodu 532102
 • Branża Opieki Zdrowotnej (MED)
 • Poziom V Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
 • Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Opiekun medyczny to osoba, która wykonuje zawód zaufania publicznego. Opiekun medyczny pomaga w sposób profesjonalny osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Od osób wykonujących zawód opiekuna medycznego zależy efekt leczenia i jakość życia osób niesamodzielnych