Opiekun medyczny

z aktywizacją przyłóżkową


Od września 2021 zawód opiekun medyczny zyskał nowe uprawnienia:
 • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych* materiałów do badań laboratoryjnych
  (*tj. czynności z zakresu pobierania materiału do badań laboratoryjnych z górnych dróg oddechowych w celu wykonania testu diagnostycznego oraz z zakresu pobierania materiału do wykonania testów mikrobiologicznych i mykologicznych, z wyłączeniem wymazów z dróg rodnych)
 • podawanie dwóch rodzajów leków drogą iniekcji podskórnych z gotowych ampułkostrzykawek (podawanie insuliny u osób chorych na cukrzycę oraz heparyny drobnocząsteczkowej podawanej gdy pacjent pozostaje długo unieruchomiony)
 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe
 • wykonywania wybranych czynności medycznych – w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym

zapisz się do szkoły online


Pracownie


Cykl kształcenia

kierunek: opiekun medyczny
 • czas nauki: 3 semestry - 15 miesięcy
 • tryb nauki: weekendowy
 • nauka kończy się egzaminem zawodowym z kwalifikacji MED.14 - Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Po ukończeniu szkoły na kierunku opiekun medyczny

Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje:
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny
 • suplement w języku polskim i angielskim
 • prawo do wykonywania zawodu opiekuna medycznego na terenie całej Unii Europejskiej
 • na świadectwie szkoły jest wpisany przedmiot Aktywizacja przyłóżkowa

Przedmioty na kierunku opiekun medyczny

Przedmioty teoretyczne
 • Anatomia i fizjopatologia
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Podstawy opieki medycznej
 • Podstawy aktywizacji przyłóżkowej
 • Zdrowie publiczne
 • Elementy psychologii i socjologii
 • Technologie informatyczne
 • Język migowy
 • Język angielski zawodowy
Przedmioty praktyczne
 • Pracownia czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
 • Pracownia zabiegów i czynności z zakresu opieki medycznej
 • Pracownia umiejętności zawodowych i czynności opiekuńczych
 • Pracownia aktywizacji przyłóżkowej
 • Pracowania pierwszej pomocy
 • Pracownia umiejętności zawodowych
Praktyka zawodowa 210 godzin (70h w semestrze 1 i 70h w semestrze 2, 70h w semestrze 3)

Charakterystyka zawodu opiekuna medycznego

Opiekun medyczny symbol cyfrowy zawodu 532102
 • Branża Opieki Zdrowotnej (MED)
 • Poziom V Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
 • Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: MED.14.Swiadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Wybierając zawód opiekun medyczny nauczysz się:
 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
Od września 2021 zawód opiekun medyczny zyskuje nowe uprawnienia:
 • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych* materiałów do badań laboratoryjnych
  (*tj. czynności z zakresu pobierania materiału do badań laboratoryjnych z górnych dróg oddechowych w celu wykonania testu diagnostycznego oraz z zakresu pobierania materiału do wykonania testów mikrobiologicznych i mykologicznych, z wyłączeniem wymazów z dróg rodnych)
 • podawanie dwóch rodzajów leków drogą iniekcji podskórnych z gotowych ampułkostrzykawek (podawanie insuliny u osób chorych na cukrzycę oraz heparyny drobnocząsteczkowej podawanej gdy pacjent pozostaje długo unieruchomiony)
 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe
 • wykonywania wybranych czynności medycznych – w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym