Higienistka stomatologiczna

z ortodoncją


zapisz się do szkoły online


Pracownie


Cykl kształcenia

kierunek: higienistka stomatologiczna
 • czas nauki: 4 semestry - 20 miesięcy

 • tryb nauki:
  - dzienny 3 dniowy oraz weekendowy
 • nauka kończy się egzaminem zawodowym z kwalifikacji: MED.02 Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Po ukończeniu szkoły na kierunku higienistka stomatologiczna

Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje:
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie higienistka stomatologiczna
 • suplement w języku polskim i angielskim
 • prawo do wykonywania zawodu higienistka stomatologiczna na terenie całej Unii Europejskiej
 • certyfikaty i zaświadczenia ze szkoleń, w których uczestniczył
 • na świadectwie szkoły jest wpisany przedmiot Asystowanie w ortodoncji

Dodatkowe szkolenia w ofercie kierunku higienistka stomatologiczna

Dla chętnych organizujemy szkolenia z zakresu profilaktyki - skaling, piaskowanie w codziennej praktyce stomatologicznej. Profesjonalne wybielanie zębów. Asystowanie w zabiegach implantologicznych, seminarium z profilaktyka próchnicy, - lakowanie i lakierowanie zębów, szkolenie ze sterylizacji i dezynfekcji oraz darmowy kurs przygotowawczy do egzaminu końcowego na kierunku higienistka stomatologiczna

Przedmioty na kierunku higienistka stomatologiczna

Przedmioty teoretyczne
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Podstawy działalności zawodowej higienistki stomatologicznej
 • Materiały i leki w stomatologii
 • Profilaktyka w stomatologii
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy zawodowy
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej
Przedmioty praktyczne
 • Pracownia działalności zawodowej higienistki stomatologicznej
 • Pracownia organizacji gabinetu i stanowisk pracy lekarza i higienistki
 • Pracownia farmakoterapii stomatologicznej
 • Pracownia zasad i technik wykonywania zabiegów profilaktyczno- leczniczych w stomatologii
 • Asystowanie w ortodoncji
Praktyka zawodowa 210 godzin (70 w semestrze 2, 70 w semestrze 3 i 70 w semestrze 4)

Charakterystyka zawodu higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna symbol cyfrowy zawodu 325102
 • Branża Opieki Zdrowotnej (MED)
 • Poziom V Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
 • Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
  MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Zakres uprawnień

Jednym z zadań zawodowych higienistki stomatologicznej jest czynna asysta podczas zabiegów w różnych dziedzinach stomatologii, m.in. ortodoncji, chirurgii, implantologii. Higienistka stomatologiczna ma znacznie szerszy zakres uprawnień zawodowych niż asystentka stomatologiczna.

 • Higienistka stomatologiczna samodzielnie na zlecenie lekarza dentysty przeprowadza wstępne badania stomatologiczne, profilaktyczne, diagnostyczne i zabiegi rehabilitujące jamę ustną
 • wykonuje zabiegi higieniczne (usuwanie złogów nazębnych, lakierowanie, lakowanie, piaskowanie, wybielanie zębów oraz inne zabiegi profilaktyczne)
 • prowadzi działalność profilaktyczno-edukacyjną w różnych środowiskach