Higienistka stomatologiczna


kwestionariusz rekrutacji online


Cykl kształcenia

 • czas nauki: 2 lata (4 semestry)

 • tryb nauki: 3 dni w tygodniu - nauka dzienna, wieczorowo-weekendowa, weekendowa

 • nauka kończy się egzaminem zawodowym z kwalifikacji: MED.02 Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Dodatkowe szkolenia w ramach nauki

Dla chętnych organizujemy odpłatne szkolenia (koszt około 50-250 zł) - z zakresu profilaktyki - skaling, piaskowanie w codziennej praktyce stomatologicznej. Profesjonalne wybielanie zębów. Asystowanie w ortodoncji, seminarium z profilaktyka próchnicy, - lakowanie i lakierowanie zębów, szkolenie ze sterylizacji i dezynfekcji oraz darmowy kurs przygotowawczy do egzaminu końcowego na kierunku higienistka stomatologiczna

Przedmioty na kierunku higienistka stomatologiczna

Przedmioty teoretyczne - 592 godziny
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Podstawy działalności zawodowej higienistki stomatologicznej
 • Materiały i leki w stomatologii
 • Profilaktyka w stomatologii
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy zawodowy
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej
Przedmioty praktyczne - 592 godziny
 • Pracownia działalności zawodowej higienistki stomatologicznej
 • Pracownia organizacji gabinetu i stanowisk pracy lekarza i higienistki
 • Pracownia farmakoterapii stomatologicznej
 • Pracownia zasad i technik wykonywania zabiegów profilaktyczno- leczniczych w stomatologii
Praktyka zawodowa 210 godzin (70 w semestrze 2, 70 w semestrze 3 i 70 w semestrze 4)

Charakterystyka zawodu

Higienistka stomatologiczna symbol cyfrowy zawodu 325102
 • Branża Opieki Zdrowotnej (MED)
 • Poziom V Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
 • Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
  MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Zakres uprawnień

Zakres uprawnień zawodowych higienistki stomatologicznej jest szerszy niż asystentki stomatologicznej, co oznacza, że praca higienistki stomatologicznej jest bardziej zaawansowana pod względem możliwości wykonywania procedur medycznych:

 • Higienistka stomatologiczna samodzielnie na zlecenie lekarza dentysty przeprowadza badanie jamy ustnej
 • wykonuje zabiegi higieniczne (usuwanie złogów nazębnych, lakierowanie, lakowanie, piaskowanie, wybielanie zębów oraz inne zabiegi profilaktyczne)
 • prowadzi działalność profilaktyczno-edukacyjną w różnych środowiskach

Jednym z zadań zawodowych jest czynna asysta podczas zabiegów w różnych dziedzinach stomatologii, m.in. ortodoncji, chirurgii, implantologii.