Opiekunka dziecięca

ze szkoleniem z zakładania żłobka lub przedszkola


zapisz się do szkoły online


Cykl kształcenia

kierunek: opiekunka dziecięca
 • czas nauki: 4 semestry - 20 miesięcy
 • tryb nauki: 2 zjazdy w miesiącu - nauka zaoczna
 • nauka kończy się egzaminem zawodowym z kwalifikacji SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Po ukończeniu szkoły na kierunku opiekunka dziecięca

Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje:
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekunka dziecięca
 • suplement w języku polskim i angielskim
 • prawo do wykonywania zawodu opiekunki dziecięcej na terenie całej Unii Europejskiej

Przedmioty na kierunku opiekunka dziecięca

Przedmioty teoretyczne
 • Podstawy anatomii i fizjologii dziecka
 • Wychowanie dziecka
 • Pielęgnacja dziecka zdrowego
 • Pielęgnacja dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością
 • Język angielski zawodowy
 • Podstawy psychologii, etyki i komunikacji interpersonalnej
 • Promocja zdrowia
 • Pierwsza pomoc
 • Język migowy
Przedmioty praktyczne
 • Pracownia wychowania dziecka
 • Pracownia pielęgnacji dziecka
 • Pracownia literatury dziecięcej
 • Wychowanie muzyczne
 • Wychowanie plastyczno-techniczne
Praktyka zawodowa 140 godzin (70 godzin w semestrze 3 i 70 godzin w semestrze 4)

Charakterystyka zawodu opiekunki dziecięcej

Opiekunka dziecięca symbol cyfrowy zawodu 325905
 • Branża: pomocy społecznej (SPO)
 • Poziom IV Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
 • Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
Zakres uprawnień:
Opiekunka dziecięca sprawuje opiekę nad dzieckiem do lat 4. Jest to zawód dla osób, które lubią pracę z dziećmi i mają z nimi dobry kontakt.

Wybierając zawód opiekunki dziecięcej uczysz się:
 • prowadzenia zajęć oraz działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka
 • wykonywania codziennych czynności związanych z pielęgnacją dziecka
 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej w żłobku, przedszkolu lun innej placówce opiekuńczo wychowawczej