Opiekunka dziecięca


kwestionariusz rekrutacji online


Cykl kształcenia

 • czas nauki: 2 lata (4 semestry)

 • tryb nauki: 2 zjazdy w miesiącu - nauka zaoczna

 • nauka kończy się egzaminem zawodowym z kwalifikacji SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Dodatkowe szkolenia w ramach nauki

Ucząc się w naszej szkole zdobywasz dodatkowe umiejętności na bezpłatnych szkoleniach.
Po szkoleniu otrzymujesz Państwowe Zaświadczenie
Dla chętnych organizujemy odpłatne szkolenia (koszt około 50-400 zł)

Przedmioty na kierunku opiekun medyczny

Przedmioty teoretyczne - 320 godziny
 • Podstawy anatomii i fizjologii dziecka
 • Wychowanie dziecka
 • Pielęgnacja dziecka zdrowego
 • Pielęgnacja dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością
 • Język angielski zawodowy
 • Podstawy psychologii, etyki i komunikacji interpersonalnej
 • Promocja zdrowia
 • Pierwsza pomoc
 • Język migowy
Przedmioty praktyczne - 360 godziny
 • Pracownia wychowania dziecka
 • Pracownia pielęgnacji dziecka
 • Pracownia literatury dziecięcej
 • Wychowanie muzyczne
 • Wychowanie plastyczno-techniczne
Praktyka zawodowa 140 godzin (70 godzin w semestrze 2 i 70 godzin w semestrze 4)

Charakterystyka zawodu

Opiekunka dziecięca symbol cyfrowy zawodu 325905
 • Branża: pomocy społecznej (SPO)
 • Poziom IV Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
 • Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Opiekunka dziecięca sprawuje opiekę nad dzieckiem do lat 4. Opiekunka dziecięca w swojej pracy wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka. Prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka. Jest to zawód dla osób, które lubią pracę z dziećmi i mają z nimi dobry kontakt.