Asystentka stomatologiczna

z elementami asystowania przy zabiegach implantologicznych


zapisz się do szkoły online


Pracownie


Cykl kształcenia

kierunek: asystentka stomatologiczna
 • czas nauki: 2 semestry - 10 miesięcy

 • tryb nauki:
  - dzienny 3 dniowy oraz weekendowy
 • nauka kończy się egzaminem zawodowym z kwalifikacji MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Po ukończeniu szkoły na kierunku asystentka stomatologiczna

Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje:
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystentka stomatologiczna
 • suplement w języku polskim i angielskim
 • prawo do wykonywania zawodu asystentka stomatologiczna na terenie całej Unii Europejskiej
 • certyfikaty i zaświadczenia ze szkoleń, w których uczestniczył
 • na świadectwie szkoły jest wpisany przedmiot Asystowanie przy zabiegach implantologicznych

bezpłatne szkolenie w ofercie kierunku asystentka stomatologiczna

Asystowanie przy zabiegach implantologicznych

Zajęcia z asystowania przy zabiegach implantologicznych obejmują przygotowanie urządzeń i instrumentarium do zabiegu, przygotowanie pacjenta oraz zespołu chirurgicznego do zabiegu, organizację pracy w trakcie zabiegu, postępowanie po zabiegu.

Dodatkowe szkolenia w ramach nauki na kierunku asystentka stomatologiczna

Dla chętnych organizujemy odpłatne szkolenia (koszt około 50-250 zł) - z zakresu profilaktyki - skaling, piaskowanie w codziennej praktyce stomatologicznej. Profesjonalne wybielanie zębów. Asystowanie w ortodoncji, seminarium z profilaktyka próchnicy, - lakowanie i lakierowanie zębów oraz darmowy kurs przygotowawczy do egzaminu końcowego na kierunku asystentka i higienistka stomatologiczna

Przedmioty na kierunku asystentka stomatologiczna

Przedmioty teoretyczne
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Materiałoznawstwo i ergonomia w stomatologii
 • Dokumentacja gabinetu dentystycznego
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Komunikacja interpersonalna
 • Technologie informatyczne w gabinecie dentystycznym
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy zawodowy
Przedmioty praktyczne
 • Pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym
 • Techniki pracy w gabinecie dentystycznym
 • Asystowanie przy zabiegach implantologicznych
Praktyka zawodowa 140 godzin (70 w semestrze 1 i 70 w semestrze 2)

Charakterystyka zawodu asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna symbol cyfrowy zawodu 325101
 • Branża Opieki Zdrowotnej (MED)
 • Poziom IV Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
 • Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
  MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
Wybierając zawód asystentka stomatologiczna uczysz się:
 • przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy,
 • asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • przygotowywania i przechowywania leków i materiałów stosowanych w stomatologii,
 • przygotowania, konserwowania, dekontaminacji, przechowywania narzędzi oraz sprzętu stosowanego w stomatologii zgodnie z przepisami,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego