Asystentka stomatologiczna


kwestionariusz rekrutacji online


Cykl kształcenia

 • czas nauki: 1 rok (2 semestry)

 • tryb nauki:
  - 2 dni w tygodniu (sobota i niedziela) tryb weekendowy lub wieczorowo-weekendowy
  - 2-3 dni w tygodniu - tryb dzienny,

 • nauka kończy się egzaminem zawodowym z kwalifikacji MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

w ofercie kierunku

nowy przedmiot: Asystowanie przy zabiegach implantologicznych

KADRA Szkoła Policealna oferuje asystentkom stomatologicznym nowy przedmiot w ramach zajęć praktycznych w szkole: Asystowanie przy zabiegach implantologicznych. Zajęcia z asystowania przy zabiegach implantologicznych obejmują przygotowanie urządzeń i instrumentarium do zabiegu, przygotowanie pacjenta oraz zespołu chirurgicznego do zabiegu, organizację pracy w trakcie zabiegu, postępowanie po zabiegu.

Dodatkowe szkolenia w ramach nauki

Dla chętnych organizujemy odpłatne szkolenia (koszt około 50-250 zł) - z zakresu profilaktyki - skaling, piaskowanie w codziennej praktyce stomatologicznej. Profesjonalne wybielanie zębów. Asystowanie w ortodoncji, seminarium z profilaktyka próchnicy, - lakowanie i lakierowanie zębów oraz darmowy kurs przygotowawczy do egzaminu końcowego na kierunku asystentka i higienistka stomatologiczna

Przedmioty na kierunku asystentka stomatologiczna

Przedmioty teoretyczne - 304 godziny
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Materiałoznawstwo i ergonomia w stomatologii
 • Dokumentacja gabinetu dentystycznego
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Komunikacja interpersonalna
 • Technologie informatyczne w gabinecie dentystycznym
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy zawodowy
Przedmioty praktyczne - 304 godziny
 • Pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym
 • Techniki pracy w gabinecie dentystycznym
 • Asystowanie przy zabiegach implantologicznych
Praktyka zawodowa 140 godzin (70 w semestrze 1 i 70 w semestrze 2)

Charakterystyka zawodu

Asystentka stomatologiczna symbol cyfrowy zawodu 325101
 • Branża Opieki Zdrowotnej (MED)
 • Poziom IV Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
 • Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
  MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Asystentka stomatologiczna współpracuje głównie bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie asystowania podczas zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonuje czynności administracyjne i prowadzeni dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.