Kursy sterylizacji i dezynfekcji


KURS - specjalistyczny z zakresu dezynfekcji i sterylizacji

Informacje ogólne
 • Kurs przeznaczony dla personelu medycznego i niemedycznego
 • kurs przeznaczony dla asystentek i higienistek stomatologicznych, technika usług kosmetycznych
 • czas trwania kursu: 8 godzin
 • cena kursu: od 400 zł (dla uczniów i absolwentów Szkoły KADRA)
  (ostateczna cena podana jest w chwili ustalenia daty kursu)
 • cena kursu: od 600 zł (dla osób spoza szkoły)
  (ostateczna cena podana jest w chwili ustalenia daty kursu)
 • placówka zapewnia wyposażoną salę szkoleniową oraz niezbędny sprzęt i materiały do nauki

Kurs skierowany jest do osób wykonujących dekontaminację wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia


Opis kursu

Część I - teoretyczna
 1. mycie i dezynfekcja rąk oraz stosowanie rękawic
 2. przygotowanie roztworów i preparatów dezynfekcyjnych
 3. przygotowanie pakietów do sterylizacji z zastosowaniem odpowiednich opakowań.
Część II - praktyczna
 1. mycie i dezynfekcja rąk oraz stosowanie rękawic
 2. przygotowanie roztworów i preparatów dezynfekcyjnych
 3. przygotowanie pakietów do sterylizacji z zastosowaniem odpowiednich opakowań
Program kursu
 1. Podstawy prawne obowiązujące przy wykonywaniu procesów dekontaminacji
 2. Aseptyka, antyseptyka, klasyfikacja Spauldinga
 3. Zagrożenia na stanowisku pracy
 4. Ekspozycja zawodowa
 5. Stosowanie środków ochrony indywidualnej
 6. Zasady postępowania z odpadami medycznymi na stanowisku pracy
 7. Preparaty dezynfekcyjne. Zasady wyboru i ich zastosowanie
 8. Metody mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 9. Zasady kwalifikowania sprzętów i wyrobów do odpowiednich metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 10. Urządzenia do procesów dekontaminacji
 11. Rodzaje opakowań
 12. Zasady pakowania
 13. Ustalanie terminów ważności po procesach sterylizacji
 14. Warunki przechowywania sprzętu po sterylizacji
 15. Metody kontroli skuteczności procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 16. Dokumentacja procesów