Kursy kwalifikacyjne


Kurs kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych oraz innych podmiotach świadczących usługi na rzecz podmiotów leczniczych

Informacje