Procedury w czasie COViD


Procedury COVID strefa żółta i czerwona

Procedury bezpieczeństwa i organizacji pracy Szkoły Policealnej KADRA ul. Gabrieli Zapolskiej 1, 50-032 Wrocław w okresie pandemii covid-19 od 1 września 2020 r.
Aktualizacja 9.10.2020 w związku ze zmianą przepisów

Pobierz procedury Strefa Żółta(pdf) Wytyczne MEN dla szkół od 1 września 2020 (pdf) Zalecenia MEN dla szkół Strefa Żółta i Czerwona (pdf)