Procedury w czasie COViD


Procedury COViD

Procedury bezpieczeństwa i organizacji pracy Szkoły Policealnej KADRA ul. Gabrieli Zapolskiej 1, 50-032 Wrocław w okresie pandemii COViD-19 od 1 września 2021 r.

Pobierz procedury (pdf)