rekrutacja rozpoczęta - czesne 0 zł - »»

Ogólne warunki przyjęcia do szkoły

Warunki przyjęcia dla wszystkich kierunków: Kadrus

 1. Wypełnić podanie o naukę z kwestionariuszem osobowym (pdf)
  lub
 2. skorzystać z rekrutacji online
  (jeśli wysłałeś kwestionariusz on-line przyjdź do sekretariatu)
 3. przynieś 2 zdjęcia
 4. złoż oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej lub odpis notarialny oryginału świadectwa
 5. podpisz umowę o naukę
 6. po podpisaniu umowy otrzymasz skierowanie do lekarza medycyny pracy (konieczne jest zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.

Tutaj znajduje się wykaz przychodni realizujących bezpłatne badania

Jak zostać naszym uczniem?

Sposób pierwszy - przez Internet -
klikając w obrazek przejdziesz do Kwestionariusza

Sposób drugi - osobiście

Pobierz, wypełnij, wydrukuj i przynieś ze sobą podanie z kwestionariuszem osobowym (pdf)

Jeżeli nie chcesz wypełniać w domu, nie masz jak wydrukować - zrobisz to wszystko w sekretariacie szkoły, w parę minut. Nie zapomnij przynieść ze sobą wymaganych dokumentów.

Podpisanie umowy o naukę jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły na wybrany kierunek nauki.
tzn.: podpisując umowę stajesz się uczniem naszej szkoły - szkoła nie wysyła do Ciebie żadnych listów, e-maili z potwierdzeniem przyjęcia.

Rezygnację z nauki (rozwiązanie umowy) musisz złożyć w sekretariacie w formie pisemnej.
Taka forma rezygnacji nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami finansowymi.

informacje uzupełniające o kierunkach w bieżącym naborze

Opiekun medyczny

 • na początku pierwszego semestru opłacić ubezpieczanie OC i od ekspozycji zawodowej, ubezpieczenie ważne przez 1 rok i obejmujące praktyki zawodowe w 1 i 2 semestrze
 • na początku pierwszego semstru roku wyrobić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych lub uaktualnić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • we własnym zakresie wykonać szczepienie przeciw WZW
 • we własnym zakresie zakupić uniform obowiązujący na zajęciach w pracowni zabiegów higienicznych i na praktykach zawodowych

informacja o ubezpieczeniu OC
informacja o szczepieniu przeciwko WZW
informacja o ubezpieczeniu ekspozycji zawodowej
informacja dotycząca książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych

Nie musisz się dodatkowo ubezpieczać jeśli posiadasz ubezpieczenia prywatne lub u pracodawcy.
Przynieś wtedy kopię polisy.

Technik masażysta

 • do połowy lutego wpłacić kwotę 70 zł na uniform masażysty (jest to obowiązkowy ubiór na zajęciach w pracowni masażu)
 • w drugim semestrze opłacić ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie OC
 • na początku drugiego semestru wyrobić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych lub uaktualnić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych

informacja o ubezpieczeniu OC
informacja dotycząca książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych

Nie musisz się dodatkowo ubezpieczać jeśli posiadasz ubezpieczenia prywatne lub u pracodawcy.
Przynieś wtedy kopię polisy.

Asystentka stomatologiczna

 • pod koniec pierwszego semestru opłacić ubezpieczanie NNW i OC oraz od ekspozycji zawodowej
 • pod koniec pierwszego semestru wyrobić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych lub uaktualnić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • we własnym zakresie zakupić uniform obowiązujący na zajęciach praktycznych w szkole i na praktykach zawodowych

informacja o ubezpieczeniu OC
informacja o ubezpieczeniu ekspozycji zawodowej
informacja dotycząca książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych

Nie musisz się dodatkowo ubezpieczać jeśli posiadasz ubezpieczenia prywatne lub u pracodawcy.
Przynieś wtedy kopię polisy.

Technik sterylizacji medycznej

 • na początku pierwszego semestru opłacić ubezpieczanie NNW i OC oraz od ekspozycji zawodowej, ubezpieczenie ważne przez 1 rok i obejmujące praktyki zawodowe w 1 i 2 semestrze
 • na początku pierwszego semstru wyrobić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych lub uaktualnić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • we własnym zakresie zakupić uniform obowiązujący na zajęciach w pracowni zabiegów higienicznych i na praktykach zawodowych

informacja o ubezpieczeniu OC
informacja o ubezpieczeniu ekspozycji zawodowej
informacja o szczepieniu przeciwko WZW
informacja dotycząca książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych

Nie musisz się dodatkowo ubezpieczać jeśli posiadasz ubezpieczenia prywatne lub u pracodawcy.
Przynieś wtedy kopię polisy.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości