Nabór rozpoczęty - rekrutacja tylko online »»

Kadra - szkoła policealnaZostań kadrowiczem - wybierz szkołę mądrze!


Szkoła KADRA powstała w 2004 roku.

Wysoka zdawalność‡ egzaminów zawodowych, ponad zdawalność‡ województwa i miasta ś›wiadczy o wysokiej jakości kształcenia w naszej szkole.

Dodatkowy Suplement w języku angielskim


W naszej szkole po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz suplement w języku angielskim wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Suplement w języku angielskim jest wymagany przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.KADRA Edukacja Ośrodek Szkolenia Zawodowego


W trakcie nauki nasi uczniowie uczestniczą w kursach i szkoleniach rozszerzających wiedzę i umiejętności zawodowe. Otrzymują dodatkowe certyfikaty i zaświadczenia na drukach państwowych.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości