Ostatni nabór na ratownika medycznego w szkołach policealnych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji w roku szkolnym 2013/2014 zakończyło się kształcenie ratowników medycznych w szkołach policealnych.
Jeśli chcesz zostac ratownikiem medycznym masz ostatnią szansę.

Nabór prowadzimy tylko na semestr 4

Szczegółowe warunki i ceny czesnego znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja

Kierunek - Ratownictwo medyczne, studia wyższe I stopnia

29 listopada 2012 roku we Wrocławiu odbyło się spotkanie Rektora Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej ze Świdnicy dr inż. Tadeusza Jeleniewskego i Kanclerza uczelni mgr Krzysztofa Grzegorczyka z Dyrekcją Policealnego Studium Medycznego KADRA. Spotkanie dotyczyło uruchomienia Studiów Wyższych I stopnia o kierunku ratownictwo medyczne we Wrocławiu i Świdnicy. Na spotkaniu tym podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy i uruchomieniu przez Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną ze Świdnicy oraz Policealne Studium Medyczne KADRA studiów I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości