już 10 marca wszystkie informacje o naborze znajdziesz na stronie - »»

KONIEC naboru na ratownika medycznego w szkołach policealnych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji w roku szkolnym 2013/2014 zakończyło się kształcenie ratowników medycznych w szkołach policealnych.

Nabór prowadzimy tylko na semestr 4

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości