rekrutacja tylko online - wypełnij kwestionariusz »»

Kosmetyczka- policealna szkoła dzienna - numer zawodu 514207

pracownie Zawód: Technik usług kosmetycznych (kosmetyczka)
Kwalifikacja:
FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średniewszystko o kierunku dziennym
Kosmetyczka- policealna szkoła zaoczna - numer zawodu 514207

pracownie Zawód: Technik usług kosmetycznych (kosmetyczka)
Kwalifikacja:
FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średniewszystko o kierunku zaocznym

kliknij i dołącz do nas na FB i bądź na bieżąco

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości