nabór rozpoczęty - darmowe kierunki nauki - czesne 0 zł - »»

Terminy zjazdów - wrzesień 2017 - styczeń 2018

aktualizacja z dnia 01-09-2017

zmiana dotyczy tylko kierunku opiekun medyczny, semestr I.
Przeniesiono pierwszy zjazd na 30 września - 1 października; pozostałe terminy zjazdów bez zmian

kierunki:
technik
sterylizacji
medycznej
sem. 1 i 2
kierunki:
technik
usług
kosmetycznych
sem. 1 klasa J,
sem. 3 klasa J
kierunki:
technik
usług
kosmetycznych
sem. 1 klasa K,
sem. 3 klasa K
kierunki:
opiekunka
dziecięca sem. 1
sem. 1 i 2
kierunek:
opiekun medyczny
sem. 1

(zmiana rozpoczecia zajęć)
9-10.09.2017 9-10.09.2017 16-17.09.2017 16-17.09.2017 30.09-01.10.2017
23-24.09.2017 23-24.09.2017 30.09-01.10.2017 30.09-01.10.2017 14-15.10.2017
07-08.10.2017 07-08.10.2017 14-15.10.2017 14-15.10.2017 28-29.10.2017
21-22.10.2017 21-22.10.2017 28-29.10.2017 28-29.10.2017 04-05.11.2017
04-05.11.2017 04-05.11.2017 04-05.11.2017 04-05.11.2017 18-19.11.2017
18-19.11.2017
tylko dla sem. 2
25-26.11.2017 18-19.11.2017 18-19.11.2017 02-03.12.2017
25-26.11.2017 09-10.12.2017 02-03.12.2017 02-03.12.2017 16-17.12.2017
09-10.12.2017 16-17.12.2017 16-17.12.2017 16-17.12.2017 13-14.01.2018
16-17.12.2017 13-14.01.2018 13-14.01.2018 13-14.01.2018 27-28.01.2018
13-14.01.2018 27-28.01.2018 27-28.01.2018 27-28.01.2018 ---
27-28.01.2018
tylko dla sem. 1
-- -- -- --

Terminy zjazdów dla wizażystki/ stylistki - wrzesień 2017 - luty 2018

KADRA Szkoła KreacJi Wizerunku, kierunek: wizażystka/ stylistka

W piątek 18 sierpnia zostaną wysłane do Pań @ z informacją do której klasy zostały Panie przypisane

kierunek: wizażystka/ stylistka
sem. 1 klasa 1a
kierunek: wizażystka/ stylistka
sem. 1 klasa 1b
30.09-01.10.2017 07-08.10.2017
14-15.10.2017 21-22.10.2017
28-29.10.2017 04-05.11.2017
18-19.11.2017 25-26.11.2017
02-03.12.2017 09-10.12.2017
16-17.12.2017 13-14.01.2018
27-28.01.2018 03-04.02.2018
10-11.02.2018 17-18.02.2018
24-25.02.2018 03-04.03.2018

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości