już 10 marca wszystkie informacje o naborze znajdziesz na stronie - »»

Terminy zjazdów - luty 2018 - czerwiec 2018

aktualizacja z dnia 30-01-2018

kierunki:
technik sterylizacji
medycznej
sem. 1 i 2
kierunki:
technik usług
kosmetycznych
sem. 2 klasa J,
sem. 4 klasa J
kierunki:
technik usług
kosmetycznych
sem. 2 klasa K,
sem. 4 klasa K
kierunki:
opiekunka dziecięca
sem. 2
kierunek:
opiekun medyczny
sem. 1
10-11.02.2018
tylko dla sem. 2
10-11.02.2018 3-4.02.2018 3-4.02.2018 17-18.02.2018
24-25.02.2018 24-25.02.2018 17-18.02.2018 17-18.02.2018 3-4.03.2018
10-11.03.2018 10-11.03.2018 3-4.03.2018 3-4.03.2018 17-18.03.2018
24-25.03.2018 24-25.03.2018 17-18.03.2018 17-18.03.2018 7-8.04.2018
7-8.04.2018
tylko dla sem.2
7-8.04.2018
tylko dla sem.4 J
24-25.03.2018
tylko dla sem.4 K
7-8.04.2018 21-22.04.2018
14-15.04.2018 14-15.04.2018 7-8.04.2018 21-22.04.2018 5-6.05.2018
28-29.04.2018 28-29.04.2018 21-22.04.2018 5-6.05.2018 19-20.05.2018
12-13.05.2018 12-13.05.2018 5-6.05.2018 19-20.05.2018 2-3.06.2018
26-27.05.2018 26-27.05.2018 19-20.05.2018 2-3.06.2018 16-17.06.2018
9-10.06.2018 9-10.06.2018 2-3.06.2018 16-17.06.2018 ---
16-17.06.2018
tylko dla sem.1
16-17.06.2018
tylko dla sem.2 J
16-17.06.2018
tylko dla sem.2 K
--- ---

Terminy zjazdów dla wizażystki/ stylistki - luty/marzec 2018 - czerwiec 2018

KADRA Szkoła KreacJi Wizerunku, kierunek: wizażystka/ stylistka

kierunek: wizażystka/ stylistka
sem. 2 klasa 2a
kierunek: wizażystka/ stylistka
sem. 2 klasa 2b
--- ---
10-11.03.2018 17-18.03.2018
24-25.03.2018 7-8.04.2018
14-15.04.2018 21-22.04.2018
28-29.04.2018 5-6.05.2018
12-13.05.2018 19-20.05.2018
26-27.05.2018 2-3.06.2018
9-10.06.2018 16-17.06.2018
23-24.06.2018 23-24.06.2018

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości