Szczegółowe warunki


Nie musisz się dodatkowo ubezpieczać na czas realizacji praktyk zawodowych jeśli posiadasz ubezpieczenia prywatne lub u pracodawcy. Przynieś kopię polisy, a my sprawdzimy, czy zakres ochrony i rodzaj ubezpieczenia jest zgodny z wytycznymi placówek medycznych.


Technik usług kosmetycznych

 1. do 5 września wpłacić kwotę 350 zł na wyprawkę kosmetyczną (zakupiona wyprawka kosmetyczna jest własnością ucznia)
 2. na początku IV semestru zakupić we własnym zakresie zestaw pędzli do zajęć z wizażu
Kosmetyki do ćwiczeń zapewnia szkoła.

Skład wyprawki kosmetycznej

Opiekun medyczny

 1. na początku pierwszego semestru opłacić ubezpieczanie NNW, OC i od ekspozycji zawodowej
 2. na początku pierwszego semstru roku wyrobić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych lub uaktualnić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych
 3. we własnym zakresie wykonać szczepienie przeciw WZW (jeśli szpital przyjmujący na praktykę wymaga szczepienia)
 4. we własnym zakresie zakupić uniform obowiązujący na zajęciach w pracowni zabiegów higienicznych i na praktykach zawodowych

Technik masażysta

 1. wpłacić kwotę 70 zł na uniform masażysty (jest to obowiązkowy ubiór na zajęciach w pracowni masażu)
 2. w drugim semestrze opłacić ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie OC
 3. na początku drugiego semestru wyrobić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych lub uaktualnić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych

Asystentka stomatologiczna

 1. w trakcie pierwszego semestru opłacić ubezpieczanie NNW i OC oraz od ekspozycji zawodowej
 2. na początku pierwszego semestru wyrobić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych lub uaktualnić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych
 3. we własnym zakresie zakupić uniform obowiązujący na zajęciach praktycznych w szkole i na praktykach zawodowych

Higienistka stomatologiczna

 1. na początku drugiego semestru opłacić ubezpieczanie NNW i OC oraz od ekspozycji zawodowej
 2. na początku drugiego semestru wyrobić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych lub uaktualnić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych
 3. we własnym zakresie zakupić uniform obowiązujący na zajęciach praktycznych w szkole i na praktykach zawodowych

Technik sterylizacji medycznej

 1. na początku pierwszego semestru opłacić ubezpieczanie NNW i OC oraz od ekspozycji zawodowej
 2. na początku pierwszego semstru wyrobić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych lub uaktualnić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych
 3. we własnym zakresie wykonać szczepienie przeciw WZW (jeśli szpital przyjmujący na praktykę wymaga szczepienia)
 4. we własnym zakresie zakupić uniform obowiązujący na zajęciach w pracowni zabiegów higienicznych i na praktykach zawodowych

Opiekunka dziecięca

 1. na początku drugiego semestru nauki opłacić ubezpieczanie NNW i OC
 2. na początku drugiego semestrze nauki wyrobić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych lub uaktualnić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych
 3. we własnym zakresie zakupić uniform obowiązujący na zajęciach w pracowni pielęgnacji dziecka chorego i zdrowego