Szczegółowe warunki


Nie musisz się dodatkowo ubezpieczać na czas realizacji praktyk zawodowych jeśli posiadasz ubezpieczenia prywatne lub u pracodawcy. Przynieś kopię polisy, a my sprawdzimy, czy zakres ochrony i rodzaj ubezpieczenia jest zgodny z wytycznymi placówek medycznych.


Technik usług kosmetycznych

 1. wpłacić kwotę 350 zł na wyprawkę kosmetyczną (zakupiona wyprawka kosmetyczna jest własnością ucznia)
 2. na początku IV semestru zakupić we własnym zakresie zestaw pędzli do zajęć z wizażu
Kosmetyki do ćwiczeń zapewnia szkoła.

Skład wyprawki kosmetycznej

Asystentka stomatologiczna z elementami asystowania przy zabiegach implantologicznych

 1. w trakcie pierwszego semestru opłacić ubezpieczanie NNW i OC oraz od ekspozycji zawodowej
 2. na początku pierwszego semestru wyrobić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych lub uaktualnić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych
 3. we własnym zakresie zakupić uniform obowiązujący na zajęciach praktycznych w szkole i na praktykach zawodowych

Higienistka stomatologiczna

 1. na początku drugiego semestru opłacić ubezpieczanie NNW i OC oraz od ekspozycji zawodowej
 2. na początku drugiego semestru wyrobić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych lub uaktualnić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych
 3. we własnym zakresie zakupić uniform obowiązujący na zajęciach praktycznych w szkole i na praktykach zawodowych

Technik sterylizacji medycznej

 1. na początku pierwszego semestru opłacić ubezpieczanie NNW i OC oraz od ekspozycji zawodowej
 2. na początku pierwszego semstru wyrobić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych lub uaktualnić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych
 3. we własnym zakresie wykonać szczepienie przeciw WZW (jeśli szpital przyjmujący na praktykę wymaga szczepienia)
 4. we własnym zakresie zakupić uniform obowiązujący na zajęciach w pracowni zabiegów higienicznych i na praktykach zawodowych