Kalendarz roku szkolnego


Kalendarz roku szkolnego 2019 / 2020

Semestr I - od 2 września 2019 roku do 26 stycznia 2020 roku

 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla szkoły stacjonarnej dla dorosłych
  - 2 września 2019 r. (poniedziałek)
 2. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych
  - 1 listopada 2019 r. (piątek) - Wszystkich Świętych
 3. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych
  - 11 listopada 2019 r. (poniedziałek) - Dzień Niepodległości
 4. 4. Zimowa przerwa Świąteczna - od 23 do 31 grudnia 2019r.
 5. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych
  - 1 stycznia 2020r. (Środa) Nowy Rok
 6. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych
  - 6 stycznia 2020r. (poniedziałek) Trzech Króli
 7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe: sesja zimowa - część pisemna i praktyczna
  - 9 stycznia 2020r. (czwartek) - część praktyczna (D)
  - 10 stycznia 2020r. (piątek) - część pisemna
  - od 7 do 11 lutego 2020r. - część praktyczna (W)
 8. Zakończenie I semestru - 26 stycznia 2020r.
 9. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna i plenarna
  - 21 stycznia 2020 r. (wtorek)
 10. Zakończenie roku szkolnego w klasach (semestrach) programowo najwyższych szkół policealnych
  - 31 stycznia 2020r. (piątek)
 11. Rozdanie Świadectw - 1 lutego 2020r. (sobota)

  Ferie zimowe - od 10 lutego 2020 roku do 23 lutego 2020 roku

  Semestr II - od 27 stycznia 2020 roku do 26 czerwca 2020 roku

 12. 12. Wiosenna przerwa Świąteczna - 9 kwietnia - 14 kwietnia 2020r.
 13. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych
  - 1 maja 2020r. (piątek)
 14. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych
  - 3 maja 2020r. (niedziela)
 15. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych
  - 11 czerwca 2020r. (czwartek) Boże Ciało
 16. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: sesja letnia
  - 23 czerwca 2019r. (wtorek) - część pisemna
 17. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna i plenarna
  - 16 czerwca 2020r. (wtorek) - dla semestrów kończących szkołę
  - 25 czerwca 2020r. (czwartek)
 18. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
  - 26 czerwca 2020r.
 19. Rozdanie Świadectw - według harmonogramu
  - 27 czerwca 2020r. (sobota)
 20. 20. Ferie letnie - od 29 czerwca do 31 sierpnia 2020r.
 21. Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe i w dodatkowym terminie
  - od 24 do 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. z 2019 r. poz. 1023


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych na podstawie & 5 pkt 1 ust 3 MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. dla poszczególnych kierunków:

Grupy dzienne

 • technik masażysta dzienny semestr 1 -
  29, 31 października 2019r., 7,9 stycznia 2020r., 6, 7 kwietnia 2020r.
 • technik masażysta dzienny semestr 3 -
  29, 30 października 2019r., 7,8 stycznia 2020r., 15 kwietnia 2020r.
 • technik usług kosmetycznych dzienny semestr 1 -
  - grupa 1 - 29 października 2019r., 7 stycznia 2020r.
  - grupa 2 - 3, 10 stycznia 2020r.
  - obie grupy - 30, 31 października 2019r., 2,8,9 stycznia 2020r.
 • technik usług kosmetycznych dzienny semestr 3 -
  - grupa 1 - 28 pażdziernika 2019r., (jeśli zajęcia zostanę odrobione 23.10.2019r.)
  - grupa 2 - 31 października 2019r., 2 stycznia 2020r.
  - obie grupy - 29, 30 października 2019r., 7 stycznia 2020r.
 • asystentka stomatologiczna dzienna semestr 1 -
  29, 30 października 2019r., 15 kwietnia 2020r.,
 • higienistka stomatologiczna dzienna semestr 1 -
  30, 31 października 2019r., 2,3,8,9,10 stycznia 2020r.,
 • higienistka stomatologiczna dzienna semestr 3 -
  29, 30 października 2019r., 7,8 stycznia 2020r., 15 kwietnia 2020r.,

Grupy weekendowe

 • asystentka stomatologiczna weekendowa semestr 1 -
  2,3 listopada 2019r., 3,4,5 stycznia 2020r., 29, 30 maja 2020r.
 • asystentka stomatologiczna weekendowa semestr 2 -
  2,3 listopada 2019r., 3,4,5 stycznia 2020r.
 • higienistka stomatologiczna weekendowa semestr 1 -
  2,3 listopada 2019r., 3,4,5 stycznia 2020r., 29, 30 maja 2020r.
 • higienistka stomatologiczna weekendowa semestr 3 -
  2,3 listopada 2019r., 3,4,5 stycznia 2020r., 29, 30 maja 2020r.

Harmonogram praktyk - rok szkolny 2019/2020

Szkoła stacjonarna dzienna i weekendowa

Asystentka stomatologiczna - szkoła stacjonarna (rocznik 2019 wrzesień - 2020 czerwiec)

 • semestr 1 - od 2 do 10 stycznia 2020r.
 • semestr 2 - 2 tygodnie 18 maja - 30 maja 2020

Asystentka stomatologiczna - szkoła weekendowa (rocznik 2019 wrzesień - 2020 czerwiec)

 • semestr 1 - 1 tydzień 16 grudnia - 22 grudnia 2019
 • semestr 2 - 1 tydzień 27 kwietnia - 2 maja 2020

Asystentka stomatologiczna - szkoła weekendowa (rocznik 2019 luty - 2020 styczeń)

 • semestr 2 - 1 tydzień 16 - 22 grudnia 2020

Technik masażysta - szkoła dzienna (rocznik 2018 wrzesień - 2020 czerwiec)

 • semestr 4 - 2 tygodnie 18 maja - 30 maja 2020

Technik masażysta - szkoła dzienna (rocznik 2019 wrzesień - 2021 czerwiec)

 • semestr 2 - 2 tygodnie 15 czerwca do 25 czerwca 2020
 • semestr 3 - zostanie podany we wrześniu 2020
 • semestr 4 - zostanie podany we wrześniu 2020

Technik masażysta - szkoła weekendowa (rocznik 2019 wrzesień - 2021 czerwiec)

 • semestr 2 - 1 tydzień 27 kwietnia - 2 maja 2020
 • semestr 3 - zostanie podany we wrześniu 2020
 • semestr 4 - zostanie podany we wrześniu 2020

Higienistka stomatologiczna - szkoła weekendowa (rocznik 2018 wrzesień - 2020 czerwiec)

 • semestr 4 - 1 tydzień 27 kwietnia - 2 maja 2020

Higienistka stomatologiczna - szkoła weekendowa (rocznik 2019 wrzesień - 2021 czerwiec)

 • semestr 2 - 1 tydzień 27 kwietnia - 2 maja 2020
 • semestr 3 - zostanie podany we wrześniu 2020
 • semestr 4 - zostanie podany we wrześniu 2020

Higienistka stomatologiczna - szkoła dzienna (rocznik 2018 wrzesień - 2020 czerwiec)

 • semestr 4 - 2 tygodnie 18 maja - 30 maja 2020

Higienistka stomatologiczna - szkoła dzienna (rocznik 2019 wrzesień - 2021 czerwiec)

 • semestr 2 - 2 tygodnie 30 marca - 8 kwietnia 2020
 • semestr 3 - zostanie podany we wrześniu 2020
 • semestr 4 - zostanie podany we wrześniu 2020

Technik usług kosmetycznych - szkoła stacjonarna (rocznik 2018 wrzesień - 2020 czerwiec)

 • semestr 4 - 2 tygodnie 6 kwietnia - 8 kwietnia 2020 oraz 15 kwietnia do 22 kwietnia 2020

Technik usług kosmetycznych - szkoła stacjonarna (rocznik 2019 wrzesień - 2021 czerwiec)

 • semestr 2 - 2 tygodnie 6 kwietnia - 17 kwietnia 2020 oraz 21 i 22 kwietnia 2020
 • semestr 4 - zostanie podany we wrześniu 2020

Szkoła zaoczna

Technik usług kosmetycznych - szkoła zaoczna (rocznik 2018 wrzesień - 2020 czerwiec)

 • semestr 4 - 80 godzin, od 1 lutego 2020 do 31 maja 2020 (w czasie semestru)

Technik usług kosmetycznych - szkoła zaoczna (rocznik 2019 wrzesień - 2021 czerwiec)

 • semestr 2 - 80 godzin, od 1 lutego 2020 do 31 maja 2020 (w czasie semestru)

Opiekunka dziecięca - szkoła zaoczna (rocznik 2018 wrzesień - 2020 czerwiec)

 • semestr 4 - 80 godzin, od 1 lutego 2020 do 31 maja 2020

Opiekunka dziecięca - szkoła zaoczna (rocznik 2019 wrzesieł - 2021 czerwiec)

 • semestr 2 - 80 godzin, od 1 lutego 2020 do 31 maja 2020

Technik sterylizacji medycznej - szkoła zaoczna (rocznik 2019 wrzesień - 2020 czerwiec)

 • semestr 1 - 70 godzin, od 1 listopada 2019 - 31 grudnia 2019
 • semestr 2 - 70 godzin, od 1 lutego 2020 - 31 maja 2020

Technik sterylizacji medycznej - szkoła zaoczna (rocznik 2019 luty - 2020 styczeń)

 • semestr 2 - 80 godzin, od 1 września 2019 - 31 grudnia 2019

Opiekun medyczny - szkoła zaoczna (rocznik 2019 wrzesień - 2020 czerwiec)

 • semestr 1 - 70 godzin, od 1 listopada 2019 do 31 grudnia 2019
 • semestr 2 - 70 godzin, od 1 lutego 2020 do 31 maja 2020