Aktualności


COViD - wracamy do szkoły?

aktualizacja z dnia 19 05 2020

Zajęcia edukacyjne w szkołach zawieszone są do 7 czerwca 2020r. Nadal uczymy się zdalnie.

Od 23 maja 2020 umożliwiamy konsultacje grupowe i zajęcia praktyczne dla uczniów semestrów programowo najwyższych przygotowujące do egzaminu zawodowego.

Zajęcia praktyczne są dobrowolne i będą prowadzone po uzyskaniu zgody ucznia w małych grupach do 12 osób. Należy zapisać się na te zajęcia na określony dzień i godzinę.

ZAPISY W STREFIE UCZNIA w zakładce KONSULTACJE I ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W SZKOLE w czasie COViD-19.

Zajęcia teoretyczne prowadzone są nadal w formie zdalnej.

Z zajęć praktycznych w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Obowiązkowo na zajęciach należy mieć maseczkę, własne rękawiczki i plastikowy worek na ubranie wierzchnie.

Każdy uczeń musi zapakować ubranie wierzchnie, w którym przychodzi do plastikowego worka, aby ubrania uczniów pozostawiane w klasie nie dotykały się.

od 1 czerwca 2020 uczniowie będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. Wymiar i terminy konsultacji zostaną Państwu podanedo końca maja 2020 roku


Praktyki w czasie COVID

Informacja dla uczniów szkoły

Informacje o możliwości realizacji praktyk zawodowych znajdują się w strefie ucznia, w praktykach


Rekrutacja 2020/2021 rozpoczęta

Szczegółowe informacje znajdują sie w zakładce

Rekrutacja

Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc, a pierwszeństwo przyjęcia mają osoby, które złożyły w sekretariacie komplet dokumentów