nabór rozpoczęty - darmowe kierunki nauki - czesne 0 zł - »»

Przyjmowanie cudoziemców

Przyjmowanie do szkół cudoziemców

Ogólne warunki przyjęcia do szkoły

Warunki przyjęcia dla wszystkich kierunków: Kadrus

 1. Wypełnić podanie o naukę z kwestionariuszem osobowym (pdf)
  lub
 2. skorzystać z rekrutacji online
  (jeśli wysłałeś kwestionariusz on-line przyjdź do sekretariatu)
 3. przynieś 2 zdjęcia
 4. złoż oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej lub odpis notarialny oryginału świadectwa
 5. podpisz umowę o naukę
 6. po podpisaniu umowy otrzymasz skierowanie do lekarza medycyny pracy (konieczne jest zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.

Tutaj znajduje się wykaz przychodni realizujących bezpłatne badania

oraz dodatkowo dla kierunków:

Technik usług kosmetycznych

 • do 10 września wpłacić kwotę 330 zł na wyprawkę kosmetyczną (zakupiona wyprawka kosmetyczna jest własnością ucznia)

wyposażenie wyprawki kosmetycznej

Opiekun medyczny

 • na początku pierwszego semestru we wrześniu opłacić ubezpieczanie OC i od ekspozycji zawodowej, ubezpieczenie ważne przez 1 rok i obejmujące praktyki zawodowe w 1 i 2 semestrze
 • na początku pierwszego semstru we wrześniu roku wyrobić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych lub uaktualnić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • we własnym zakresie wykonać szczepienie przeciw WZW
 • we własnym zakresie zakupić uniform obowiązujący na zajęciach w pracowni zabiegów higienicznych i na praktykach zawodowych

informacja o ubezpieczeniu OC
informacja o szczepieniu przeciwko WZW
informacja o ubezpieczeniu ekspozycji zawodowej
informacja dotycząca książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych

Nie musisz się dodatkowo ubezpieczać jeśli posiadasz ubezpieczenia prywatne lub u pracodawcy.
Przynieś wtedy kopię polisy.

Technik masażysta

 • do 10 września wpłacić kwotę 70 zł na uniform masażysty (jest to obowiązkowy ubiór na zajęciach w pracowni masażu)
 • w drugim semestrze opłacić ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie OC
 • na początku drugiego semestru wyrobić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych lub uaktualnić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych

informacja o ubezpieczeniu OC
informacja dotycząca książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych

Nie musisz się dodatkowo ubezpieczać jeśli posiadasz ubezpieczenia prywatne lub u pracodawcy.
Przynieś wtedy kopię polisy.

Asystentka stomatologiczna

 • pod koniec pierwszego semestru opłacić ubezpieczanie NNW i OC oraz od ekspozycji zawodowej
 • pod koniec pierwszego semestru wyrobić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych lub uaktualnić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • we własnym zakresie zakupić uniform obowiązujący na zajęciach praktycznych w szkole i na praktykach zawodowych

informacja o ubezpieczeniu OC
informacja o ubezpieczeniu ekspozycji zawodowej
informacja dotycząca książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych

Nie musisz się dodatkowo ubezpieczać jeśli posiadasz ubezpieczenia prywatne lub u pracodawcy.
Przynieś wtedy kopię polisy.

Higienistka stomatologiczna

 • na początku trzeciego semestru opłacić ubezpieczanie NNW i OC oraz od ekspozycji zawodowej
 • na początku trzeciego semestru wyrobić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych lub uaktualnić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • we własnym zakresie zakupić uniform obowiązujący na zajęciach praktycznych w szkole i na praktykach zawodowych

informacja o ubezpieczeniu OC
informacja o ubezpieczeniu ekspozycji zawodowej
informacja dotycząca książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych

Nie musisz się dodatkowo ubezpieczać jeśli posiadasz ubezpieczenia prywatne lub u pracodawcy.
Przynieś wtedy kopię polisy.

Technik sterylizacji medycznej

 • na początku pierwszego semestru opłacić ubezpieczanie NNW i OC oraz od ekspozycji zawodowej, ubezpieczenie ważne przez 1 rok i obejmujące praktyki zawodowe w 1 i 2 semestrze
 • na początku pierwszego semstru wyrobić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych lub uaktualnić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • we własnym zakresie zakupić uniform obowiązujący na zajęciach w pracowni zabiegów higienicznych i na praktykach zawodowych

informacja o ubezpieczeniu OC
informacja o ubezpieczeniu ekspozycji zawodowej
informacja o szczepieniu przeciwko WZW
informacja dotycząca książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych

Nie musisz się dodatkowo ubezpieczać jeśli posiadasz ubezpieczenia prywatne lub u pracodawcy.
Przynieś wtedy kopię polisy.

Opiekunka dziecięca

 • pod koniec 2 semestru nauki opłacić ubezpieczanie OC, ubezpieczenie ważne przez 1 rok i obejmujące praktyki zawodowe w 2 i 4 semestrze
 • w drugim semestrze nauki wyrobić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych lub uaktualnić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • we własnym zakresie zakupić uniform obowiązujący na zajęciach w pracowni pielęgnacji dziecka chorego i zdrowego

informacja o ubezpieczeniu OC
informacja dotycząca książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych

Technik farmaceutyczny

 • na początku trzeciego semestru opłacić ubezpieczenie NNW i OC, ubezpieczenie ważne 1 rok
 • na początku trzeciego semestru wyrobić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych lub uaktualnić książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • we własnym zakresie zakupić uniform obowiązujący na zajęciach w pracowni technologii postaci leków i analizy leków oraz na praktykach zawodowych

informacja o ubezpieczeniu OC
informacja dotycząca książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych

Wizażysta/ stylista

 • na pierwszych zajęciach wpłacić kwotę 70 zł na koszulkę wizażysty (obowiązkoy strój na zajęciach)
 • przy zapisie do szkoły wpłacić kwote 200 zł wpisowego

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości