rekrutacja rozpoczęta - wrócił zawód technik farmaceutyczny - »»

Promocyjne ceny czesnego obowiązują w roku szkolnym 2019/2020

goooW tabeli podane są ceny czesnego opłacanego miesięcznie
w poszczególnych semestrach
oraz limity miejsc na poszczególnych kierunkach naukikierunek sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 pozostało
miejsc
asystentka stomatologiczna [dzienna] 0 zł 0 zł - - - informacja
w sekretariacie
asystentka stomatologiczna [wieczorowo-weekendowa] 0 zł 0 zł - - - informacja
w sekretariacie
asystentka stomatologiczna [weekendowa] 0 zł 0 zł - - - informacja
w sekretariacie
higienistka stomatologiczna [dzienna] 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - informacja
w sekretariacie
higienistka stomatologiczna [wieczorowo-weekendowa] 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - informacja
w sekretariacie
higienistka stomatologiczna [weekendowa] 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - informacja
w sekretariacie
technik sterylizacji medycznej [zaoczny] 0 zł 0 zł - - - informacja
w sekretariacie
opiekun medyczny [zaoczny] 0 zł 0 zł - - - informacja
w sekretariacie
technik masażysta [dzienny] 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - informacja
w sekretariacie
technik masażysta [wieczorowo-weekendowy] 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - informacja
w sekretariacie
technik masażysta [weekendowy] 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - informacja
w sekretariacie
technik usług kosmetycznych [dzienny] 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - informacja
w sekretariacie
technik usług kosmetycznych [zaoczny] 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - informacja
w sekretariacie
technik farmaceutyczny [dzienny] 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł informacja
w sekretariacie
opiekunka dziecięca [dzienna] 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - informacja
w sekretariacie
opiekunka dziecięca [zaoczna] 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - informacja
w sekretariacie
kurs wizażu 350 zł - - - - informacja
w sekretariacie

Kierunki dzienne - zajęcia odbywają się co tydzień w godzinach rannych
Kierunki weekendowe - zajęcia odbywają się co tydzień, w tygodniu, w piątek oraz sobotę i niedzielę
Kierunki wieczorowo-weekendowe - zajęcia odbywają się dwa dni w tygodniu (w tym piątek) oraz sobotę
Kierunki zaoczne - zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w sobotę i niedzielę

na wszystkich kierunkach obowiązują limity przyjęć.
Liczy się kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają uczniowie, którzy złożyli komplet dokumentów

Szczegółowe warunki przyjęcia

szkoła dzienna, wieczorowa czy weekendowa? - kliknij i sprawdź kierunki nauki

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości