nabór rozpoczęty - darmowe kierunki nauki - czesne 0 zł - »»

Wyniki egzaminów zawodowych - czerwiec 2017 roku

Szkoła KADRA

Dodatkowe szkolenia w ramach nauki


sala

Ucząc się w naszej szkole zdobywasz dodatkowe umiejętności na dodatkowych szkoleniach. Po szkoleniu otrzymujesz Państwowe Zaświadczenie

Dla chętnych organizujemy odpłatne szkolenia (koszt około 50-200 zł)

kliknij i dołącz do nas na FB i bądź na bieżąco

Państwowe dokumenty po zakończeniu szkoły

W naszej szkole po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymujesz suplement do dyplomu w języku angielskim wydawany prze Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Suplement w języku angielskim jest wymaganym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

Legitymacje szkolne, zniżki na komunikację

Informujemy, że nasza szkoła wydaje legitymacje szkolne uprawniające do korzystania z biletów ULGOWYCH
na wszystkich liniach nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

Zostań kadrowiczem - wybierz szkołę mądrze

gooo Ogólne warunki przyjęcia:

  1. Wypełnić, wydrukować i przynieść kwestionariusz (pdf) lub
  2. skorzystać z rekrutacji online
  3. przynieść 2 zdjęcia
  4. złożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej lub odpis notarialny oryginału świadectwa
  5. po podpisaniu umowy otrzymasz skierowanie do lekarza medycyny pracy (konieczne jest zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.

    Tutaj znajduje się wykaz przychodni realizujących bezpłatne badania

limity miejsc na kierunkach

Szczegółowe warunki przyjęcia

szkoła dzienna, wieczorowa czy weekendowa? - kliknij i sprawdź kierunki nauki

Zasady przyjmowania cudoziemców

sprawdź zasady przyjmowania

Jesteśmy najwiekszą szkołą medyczną we Wrocławiu

Jak zostać naszym uczniem?

Sposób pierwszy - przez Internet -
klikając w obrazek przejdziesz do Kwestionariusza

Sposób drugi - osobiście

Pobierz, wypełnij, wydrukuj i przynieś ze sobą podanie z kwestionariuszem osobowym (pdf)

Jeżeli nie chcesz wypełniać w domu, nie masz jak wydrukować - zrobisz to wszystko w sekretariacie szkoły, w parę minut. Nie zapomnij przynieść ze sobą wymaganych dokumentów.

Podpisanie umowy o naukę jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły na wybrany kierunek nauki.
tzn.: podpisując umowę stajesz się uczniem naszej szkoły - szkoła nie wysyła do Ciebie żadnych listów, e-maili z potwierdzeniem przyjęcia.

Rezygnację z nauki (rozwiązanie umowy) musisz złożyć w sekretariacie w formie pisemnej.
Taka forma rezygnacji nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami finansowymi.

Stypendia szkolne

Szanowni Państwo, istnieje możliwość uzyskania stypendium szkolnego. Wnioskodawcy składają wnioski do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławiu

Urząd Miasta - strona z wnioskami oraz informacjami o stypendiach

Zaufanie

Jeśli nam zaufasz, dołożymy wszelkich starań by nie zawieść Twojego zaufania

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach, w których kształcimy

do maja 2016 roku uczyło się w naszej szkole prawie 3 400 uczniów

sekretariat uczniowski, wszystkie sale lekcyjne i wykładowe oraz pracownie znajdują się w jednym miejscu
ul. Gabrieli Zapolskiej 1 (vis a vis Urzędu Miasta, obok Teatru Polskiego i 10 min od Dworca Głównego)

Czasem wynajmujemy sale wykładowe w innym miejscu ale tylko dlatego że naszych uczniów jest tak dużo, że nie mieścimy się w naszej szkole na 2 piętrach

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości