już 10 marca wszystkie informacje o naborze znajdziesz na stronie - »»

KONIEC naboru na ratownika medycznego w szkołach policealnych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji w roku szkolnym 2013/2014 zakończyło się kształcenie ratowników medycznych w szkołach policealnych.

Obecnie prowadzimy tylko kursy i szkolenia z Pierwszej Pomocy

tak uczy się w naszej szkole

Pracownie i wyposażenie na kierunku ratownik medyczny

pracownie pracownie pracownie pracownie

Szkoła Ratowników Medycznych "KADRA" dysponuje pracowniami ratownictwa medycznego, medycznych zabiegów ratunkowych, pracowniami anatomii, w pełni wyposażonymi w sprzęt medyczny oraz audiowizualny.

pracownie pracownie pracownie pracownie

Posiadamy cały niezbędny sprzęt do nauki. Szkolne manekiny podłączane są do komputera i za jego pomocą możemy symulować różne sytuacje oraz sprawdzić skuteczność działań ratowniczych naszych uczniów. Uczniowie kierunku ratownik medyczny ćwiczą także w realnych warunkach.

pracownie pracownie pracownie pracownie

Galeria 1       Galeria 2       Galeria 3       Galeria 4

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości