w marcu wszystkie informacje o naborze znajdziesz na stronie - »»

Aby wejść do strefy nauczyciela muszisz podać hasło


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości