nabór trwa - ostatnie wolne miejsca »»

kliknij i dołącz do nas na FB i bądź na bieżąco

Technik masażysta - nr zawodu 325402 - szkoła dzienna

masaz
Zawód: Technik masażysta - numer zawodu 325402
Kierunek: Technik masażysta
Kwalifikacja: Z.01. Świadczenie usług w zakresie masażu

wszystko o kierunku dziennym

Atrakcyjne praktyki zawodowe realizowane są w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na terenie Wrocławia. Praktyki zawodowe gwarantuje szkoła.

Państwa czesne pokrywa Urząd Miasta pod warunkiem uczestnictwa w co najmniej połowie zajęć w danym miesiącu

Technik masażysta - nr zawodu 325402 - szkoła wieczorowa i weekendowa

masaz
Zawód: Technik masażysta - numer zawodu 325402
Kierunek: Technik masażysta
Kwalifikacja: Z.01. Świadczenie usług w zakresie masażu

wszystko o kierunku wieczorowym

Atrakcyjne praktyki zawodowe realizowane są w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na terenie Wrocławia. Praktyki zawodowe gwarantuje szkoła.

Państwa czesne pokrywa Urząd Miasta pod warunkiem uczestnictwa w co najmniej połowie zajęć w danym miesiącu

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości