rekrutacja tylko online - wypełnij kwestionariusz »»

kliknij i dołącz do nas na FB i bądź na bieżąco

Technik masażysta - nr zawodu 325402 - szkoła dzienna

masaz
Zawód: Technik masażysta - numer zawodu 325402
Kierunek: Technik masażysta
Kwalifikacja: MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

wszystko o kierunku dziennymTechnik masażysta - nr zawodu 325402 - szkoła wieczorowa i weekendowa

masaz
Zawód: Technik masażysta - numer zawodu 325402
Kierunek: Technik masażysta
Kwalifikacja: MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

wszystko o kierunku wieczorowym

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości