rekrutacja rozpoczęta - wrócił zawód technik farmaceutyczny - »»

Aktualne terminy szkoleń

o dostępność wolnych miejsc pytaj w sekretariacie szkoły,
telefonicznie pod nr: 713410768 lub e-mail: sekretariat@kadra.wroclaw.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości