już 10 marca wszystkie informacje o naborze znajdziesz na stronie - »»

KURS - Asystowanie w ortodoncji

Informacje ogólne

 • kurs przeznaczony dla asystentek i higienistek stomatologicznych
 • czas trwania kursu: 6 godzin
 • cena kursu: 200 zł
 • placówka zapewnia wyposażoną salę szkoleniową oraz niezbędny sprzęt i materiały do nauki
 • po zakończeniu kursu wydawane jest Zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Nasi Słuchacze na szkoleniach zapoznają się z pojawiającymi się nowościami na rynku stomatologicznym oraz mają dostęp do produktów z zastosowaniem najnowszych technologii. Słuchacze uczą się także jak w odpowiedni sposób dobrać produkty do schorzeń i problemów, które występują w jamie ustnej. Uczestnicy Kursu mają także możliwość zapoznania się z łukami ortodontycznymi, aparatami ortodontycznymi, narzędziami i akcesoriami ortodontycznymi, a także masami wyciskowymi.

Opis kursu

Część I - teoretyczna

 1. Wprowadzenie do ortodoncji - klasyfikacja wad zgryzu, diagnostyka ortodontyczna,
 2. Aparaty stosowane w ortodoncji,
 3. Dokumentacja ortodontyczna - wykonywanie fotografii.

Część II - praktyczna

 1. Instrumentarium i materiały stosowane w gabinecie ortodontycznym,
 2. Zasady asysty w gabinecie ortodontycznym, zakładanie i zdejmowanie aparatu stałego.

Program kursu

 1. Ortodoncja jako dział stomatologii,
 2. Wady zgryzu,
 3. Rodzaje aparatów ortodontycznych,
 4. Wskazania do leczenia ortodontycznego,
 5. Masy wyciskowe stosowane w ortodoncji,
 6. Rodzaje zamków ortodontycznych,
 7. Najczęstsze problemy dotyczące aparatów ortodontycznych,
 8. Pierwsza pomoc w kłopotach z aparatem,
 9. Higiena jamy ustnej podczas leczenia ortodontycznego,
 10. Narzędzia i akcesoria stosowane w ortodoncji,
 11. Kleje stosowane w ortodoncji,
 12. Demontaż aparatu stałego - procedury postępowania,
 13. Retencja - rodzaje i procedury,
 14. Najczęstsze problemy dotyczące aparatów ortodontycznych,
 15. Higiena i dieta podczas leczenia ortodontycznego - ćwiczenia praktyczne.

KURS - Profesjonalna asysta podczas wybielania zębów

Informacje ogólne

 • kurs przeznaczony dla asystentek i higienistek stomatologicznych
 • czas trwania kursu: 5 godzin
 • cena kursu: 200 zł
 • placówka zapewnia wyposażoną salę szkoleniową oraz niezbędny sprzęt i materiały do nauki
 • po zakończeniu kursu wydawane jest Zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Opis kursu

Część I - teoretyczna (2 godziny)

 1. Podstawy prawne zabiegu wybielania zębów i dokumentacja medyczna,
 2. Procedury zabiegowe w gabinecie stomatologicznym,
 3. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu,
 4. Zalecenia po zabiegu wybielania,
 5. Przygotowanie pacjenta do zabiegu wybielania celem zwiększenia efektywności wybielania,
 6. Powikłania po wybielaniu i sposoby radzenia sobie z nimi.

Część II - praktyczna (5 godzin)

 1. Zasady używania żelu wybielającego,
 2. Zakładanie spandeksów, koferdamu płynnego,
 3. Samodzielne wykonanie zabiegu wybielania zębów,
 4. Zasady pobrania wycisku pod wybielanie nakładkowe.

KURS - Profesjonalne oczyszczanie zębów w gabinecie dentystycznym

Pełna nazwa kursu: Profesjonalne oczyszczanie zębów w gabinecie dentystycznym - skaling, root-planing, kiretaż, piaskowanie i polerowanie zębów (rodzaje piaskarek profilaktycznych i skalerów)

Informacje ogólne

 • kurs przeznaczony dla asystentek i higienistek stomatologicznych
 • czas trwania kursu: 5 godzin
 • cena kursu: 120 zł
 • placówka zapewnia wyposażoną salę szkoleniową oraz niezbędny sprzęt i materiały do nauki
 • po zakończeniu kursu wydawane jest Zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Profesjonalne czyszczenie zębów przeprowadzane jest w gabinetach stomatologicznych. Wykonuje je dentysta lub też specjalnie wyszkolona higienistka stomatologiczna. Uzębienie pacjenta poddawane jest - scalingowi, czyli usuwaniu kamienia nazębnego oraz piaskowaniu, czyli wygładzaniu powierzchni przy pomocy specjalnie dobranego proszku delikatnie polerującego szkliwo.

Opis kursu

Część I - teoretyczna

 1. Budowa przyzębia
  a) epidemiologia i etiologia chorób przyzębia,
  b) technika skalingu nad i poddziąsłowego - narzędzia ultradźwiękowe pozwalające na uzyskanie najlepszych efektów,
  c) instrumentarium do skalingu naddzioąsłowego, poddziąsłowego - zastosowanie
 2. Piękne zęby po piaskowaniu
  a) piaskowanie nad- i poddziąsłowe,
  b) technika pracy, zasady, zastosowanie - zadowolony pacjent i czysty gabinet,
  c) zapobieganie periodontitis i periimplantitis,
  d) rodzaje piasków.
 3. Profilaktyka
  a) korzyści dla pacjenta, instruktaż higieny jamy ustnej (w tym pacjenci ortodontyczni i z chorobami przyzębia), zagrożenia dla higienistki i pacjenta, wizyty kontrolne.
 4. Metodyka
  a) instrumenty ręczne i narzędzia mechaniczne do oczyszczania zębów i sposoby ich użycia; która metoda lepsza; wady i zalety, najczęściej popełniane błędy.
 5. Środki ostrożności - ochrona pacjenta i higienistki
 6. Skaling-wskazania i przeciwskazania (naddziąsłowy, poddziąsłowy; końcówki i ich zastosowanie)
 7. Wskazania pozabiegowe

Część II - praktyczna

 1. Zasady używania żelu wybielającego,
 2. Zakładanie spandeksów, koferdamu płynnego,
 3. Samodzielne wykonanie zabiegu wybielania zębów,
 4. Zasady pobrania wycisku pod wybielanie nakładkowe.

Każdy z uczestników wykona samodzielnie skaling i piaskowanie nad i poddziąsłowe na specjalnie do tego przygotowanych fantomach.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości