rekrutacja rozpoczęta - wrócił zawód technik farmaceutyczny - »»

Nowości w ofercie szkoleniowej

nowosc


 • sterylizacja i dezynfekcjaKURS - Asystowanie w ortodoncji 1

Informacje ogólne

 • kurs przeznaczony dla asystentek i higienistek stomatologicznych
 • czas trwania kursu: 6 godzin
 • cena kursu: od 200 zł (dla uczniów i absolwentów Szkoły KADRA)
  (ostateczna cena podana jest w chwili ustalenia daty kursu)
 • cena kursu: od 250 zł (dla osób spoza szkoły)
  (ostateczna cena podana jest w chwili ustalenia daty kursu)
 • placówka zapewnia wyposażoną salę szkoleniową oraz niezbędny sprzęt i materiały do nauki
 • po zakończeniu kursu wydawane jest Zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Nasi Słuchacze na szkoleniach zapoznają się z pojawiającymi się nowościami na rynku stomatologicznym oraz mają dostęp do produktów z zastosowaniem najnowszych technologii. Słuchacze uczą się także jak w odpowiedni sposób dobrać produkty do schorzeń i problemów, które występują w jamie ustnej. Uczestnicy Kursu mają także możliwość zapoznania się z łukami ortodontycznymi, aparatami ortodontycznymi, narzędziami i akcesoriami ortodontycznymi, a także masami wyciskowymi.

Opis kursu

Część I - teoretyczna

 1. Wprowadzenie do ortodoncji - klasyfikacja wad zgryzu, diagnostyka ortodontyczna,
 2. Aparaty stosowane w ortodoncji,
 3. Dokumentacja ortodontyczna - wykonywanie fotografii.

Część II - praktyczna

 1. Instrumentarium i materiały stosowane w gabinecie ortodontycznym,
 2. Zasady asysty w gabinecie ortodontycznym, zakładanie i zdejmowanie aparatu stałego.

Program kursu

 1. Ortodoncja jako dział stomatologii,
 2. Wady zgryzu,
 3. Rodzaje aparatów ortodontycznych,
 4. Wskazania do leczenia ortodontycznego,
 5. Masy wyciskowe stosowane w ortodoncji,
 6. Rodzaje zamków ortodontycznych,
 7. Najczęstsze problemy dotyczące aparatów ortodontycznych,
 8. Pierwsza pomoc w kłopotach z aparatem,
 9. Higiena jamy ustnej podczas leczenia ortodontycznego,
 10. Narzędzia i akcesoria stosowane w ortodoncji,
 11. Kleje stosowane w ortodoncji,
 12. Demontaż aparatu stałego - procedury postępowania,
 13. Retencja - rodzaje i procedury,
 14. Najczęstsze problemy dotyczące aparatów ortodontycznych,
 15. Higiena i dieta podczas leczenia ortodontycznego - ćwiczenia praktyczne.

KURS - Asystowanie w ortodoncji 2

nowosc

Informacje ogólne

 • kurs przeznaczony dla asystentek i higienistek stomatologicznych
 • czas trwania kursu: 5 godzin
 • cena kursu: od 200 zł (dla uczniów i absolwentów Szkoły KADRA)
  (ostateczna cena podana jest w chwili ustalenia daty kursu)
 • cena kursu: od 250 zł (dla osób spoza szkoły)
  (ostateczna cena podana jest w chwili ustalenia daty kursu)
 • placówka zapewnia wyposażoną salę szkoleniową oraz niezbędny sprzęt i materiały do nauki
 • po zakończeniu kursu wydawane jest Zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Nasi Słuchacze na szkoleniach zapoznają się z pojawiającymi się nowościami na rynku stomatologicznym oraz mają dostęp do produktów z zastosowaniem najnowszych technologii. Słuchacze uczą się także jak w odpowiedni sposób dobrać produkty do schorzeń i problemów, które występują w jamie ustnej. Uczestnicy Kursu mają także możliwość zapoznania się z łukami ortodontycznymi, aparatami ortodontycznymi, narzędziami i akcesoriami ortodontycznymi, a także masami wyciskowymi.

Opis kursu

Część I - teoretyczna

 1. Wprowadzenie do ortodoncji - klasyfikacja wad zgryzu, diagnostyka ortodontyczna,
 2. Aparaty stosowane w ortodoncji,

Część II - praktyczna

 1. Instrumentarium i materiały stosowane w gabinecie ortodontycznym,
 2. Zasady asysty w gabinecie ortodontycznym, zakładanie i zdejmowanie aparatu stałego.
 3. Praca na specjalistycznych fantomach

Część III - praktyczna

 1. Przygotowanie pacjenta do zabiegu,
 2. Kolejne fazy leczenia

Program kursu

 1. Ortodoncja jako dział stomatologii,
 2. Klasyfikacja wad zgryzu,
 3. Elementy podstawowe i dodatkowe aparatów stałych,
 4. Budowa, funkcje i rozróżnianie aparatów ortodontycznych,
 5. Zakładanie aparatu stałego, techniki zabiegu,
 6. Wizyty pacjenta ortodontycznego, wymiana łuków, ligatur,
 7. Rodzaje zamków ortodontycznych,
 8. Najczęstsze problemy dotyczące aparatów ortodontycznych,
 9. Pierwsza pomoc w kłopotach z aparatem,
 10. Higiena jamy ustnej podczas leczenia ortodontycznego,
 11. Czynna asysta podczas wizyty ortodontycznej,
 12. Demontaż aparatu stałego, procedury postępowania,
 13. Retencja - rodzaje i procedury,
 14. Higiena i dieta podczas leczenia ortodontycznego,
 15. Ćwiczenia praktyczne.

KURS - Profesjonalna asysta podczas wybielania zębów

Informacje ogólne

 • kurs przeznaczony dla asystentek i higienistek stomatologicznych
 • czas trwania kursu: 5 godzin
 • cena kursu: od 200 zł (dla uczniów i absolwentów Szkoły KADRA)
  (ostateczna cena podana jest w chwili ustalenia daty kursu)
 • cena kursu: od 250 zł (dla osób spoza szkoły)
  (ostateczna cena podana jest w chwili ustalenia daty kursu)
 • placówka zapewnia wyposażoną salę szkoleniową oraz niezbędny sprzęt i materiały do nauki
 • po zakończeniu kursu wydawane jest Zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Opis kursu

Część I - teoretyczna (2 godziny)

 1. Podstawy prawne zabiegu wybielania zębów i dokumentacja medyczna,
 2. Procedury zabiegowe w gabinecie stomatologicznym,
 3. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu,
 4. Zalecenia po zabiegu wybielania,
 5. Przygotowanie pacjenta do zabiegu wybielania celem zwiększenia efektywności wybielania,
 6. Powikłania po wybielaniu i sposoby radzenia sobie z nimi.

Część II - praktyczna (5 godzin)

 1. Zasady używania żelu wybielającego,
 2. Zakładanie spandeksów, koferdamu płynnego,
 3. Samodzielne wykonanie zabiegu wybielania zębów,
 4. Zasady pobrania wycisku pod wybielanie nakładkowe.

KURS - Profesjonalne oczyszczanie zębów w gabinecie dentystycznym

Pełna nazwa kursu: Profesjonalne oczyszczanie zębów w gabinecie dentystycznym - skaling, root-planing, kiretaż, piaskowanie i polerowanie zębów (rodzaje piaskarek profilaktycznych i skalerów)

Informacje ogólne

 • kurs przeznaczony dla asystentek i higienistek stomatologicznych
 • czas trwania kursu: 5 godzin
 • cena kursu: od 120 zł (dla uczniów i absolwentów Szkoły KADRA)
  (ostateczna cena podana jest w chwili ustalenia daty kursu)
 • cena kursu: od 180 zł (dla osób spoza szkoły)
  (ostateczna cena podana jest w chwili ustalenia daty kursu)
 • placówka zapewnia wyposażoną salę szkoleniową oraz niezbędny sprzęt i materiały do nauki
 • po zakończeniu kursu wydawane jest Zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Profesjonalne czyszczenie zębów przeprowadzane jest w gabinetach stomatologicznych. Wykonuje je dentysta lub też specjalnie wyszkolona higienistka stomatologiczna. Uzębienie pacjenta poddawane jest - scalingowi, czyli usuwaniu kamienia nazębnego oraz piaskowaniu, czyli wygładzaniu powierzchni przy pomocy specjalnie dobranego proszku delikatnie polerującego szkliwo.

Opis kursu

Część I - teoretyczna

 1. Budowa przyzębia
  a) epidemiologia i etiologia chorób przyzębia,
  b) technika skalingu nad i poddziąsłowego - narzędzia ultradźwiękowe pozwalające na uzyskanie najlepszych efektów,
  c) instrumentarium do skalingu naddzioąsłowego, poddziąsłowego - zastosowanie
 2. Piękne zęby po piaskowaniu
  a) piaskowanie nad- i poddziąsłowe,
  b) technika pracy, zasady, zastosowanie - zadowolony pacjent i czysty gabinet,
  c) zapobieganie periodontitis i periimplantitis,
  d) rodzaje piasków.
 3. Profilaktyka
  a) korzyści dla pacjenta, instruktaż higieny jamy ustnej (w tym pacjenci ortodontyczni i z chorobami przyzębia), zagrożenia dla higienistki i pacjenta, wizyty kontrolne.
 4. Metodyka
  a) instrumenty ręczne i narzędzia mechaniczne do oczyszczania zębów i sposoby ich użycia; która metoda lepsza; wady i zalety, najczęściej popełniane błędy.
 5. Środki ostrożności - ochrona pacjenta i higienistki
 6. Skaling-wskazania i przeciwskazania (naddziąsłowy, poddziąsłowy; końcówki i ich zastosowanie)
 7. Wskazania pozabiegowe

Część II - praktyczna

 1. Zasady używania żelu wybielającego,
 2. Zakładanie spandeksów, koferdamu płynnego,
 3. Samodzielne wykonanie zabiegu wybielania zębów,
 4. Zasady pobrania wycisku pod wybielanie nakładkowe.

Każdy z uczestników wykona samodzielnie skaling i piaskowanie nad i poddziąsłowe na specjalnie do tego przygotowanych fantomach.

KURS - specjalistyczny z zakresu dezynfekcji i sterylizacji

nowosc

Informacje ogólne

 • Kurs przeznaczony dla personelu medycznego i niemedycznego
 • kurs przeznaczony dla asystentek i higienistek stomatologicznych, technika usług kosmetycznych
 • czas trwania kursu: 8 godzin
 • cena kursu: od 260 zł (dla uczniów i absolwentów Szkoły KADRA)
  (ostateczna cena podana jest w chwili ustalenia daty kursu)
 • cena kursu: od 300 zł (dla osób spoza szkoły)
  (ostateczna cena podana jest w chwili ustalenia daty kursu)
 • placówka zapewnia wyposażoną salę szkoleniową oraz niezbędny sprzęt i materiały do nauki
 • po zakończeniu kursu wydawane jest Zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Kurs skierowany jest do osób wykonujących dekontaminację wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia

Opis kursu

Część I - teoretyczna

 1. mycie i dezynfekcja rąk oraz stosowanie rękawic,
 2. przygotowanie roztworów i preparatów dezynfekcyjnych,
 3. przygotowanie pakietów do sterylizacji z zastosowaniem odpowiednich opakowań.

Część II - praktyczna

 1. mycie i dezynfekcja rąk oraz stosowanie rękawic,
 2. przygotowanie roztworów i preparatów dezynfekcyjnych,
 3. przygotowanie pakietów do sterylizacji z zastosowaniem odpowiednich opakowań.

Program kursu

 1. Podstawy prawne obowiązujące przy wykonywaniu procesów dekontaminacji.
 2. Aseptyka, antyseptyka, klasyfikacja Spauldinga.
 3. Zagrożenia na stanowisku pracy.
 4. Ekspozycja zawodowa.
 5. Stosowanie środków ochrony indywidualnej.
 6. Zasady postępowania z odpadami medycznymi na stanowisku pracy.
 7. Preparaty dezynfekcyjne. Zasady wyboru i ich zastosowanie.
 8. Metody mycia, dezynfekcji i sterylizacji.
 9. Zasady kwalifikowania sprzętów i wyrobów do odpowiednich metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji.
 10. Urządzenia do procesów dekontaminacji.
 11. Rodzaje opakowań.
 12. Zasady pakowania.
 13. Ustalanie terminów ważności po procesach sterylizacji.
 14. Warunki przechowywania sprzętu po sterylizacji.
 15. Metody kontroli skuteczności procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji.
 16. Dokumentacja procesów.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości