rekrutacja rozpoczęta - wrócił zawód technik farmaceutyczny - »»

KURS - specjalistyczny z zakresu dezynfekcji i sterylizacji

nowosc

Informacje ogólne

 • Kurs przeznaczony dla personelu medycznego i niemedycznego
 • kurs przeznaczony dla asystentek i higienistek stomatologicznych, technika usług kosmetycznych
 • czas trwania kursu: 8 godzin
 • cena kursu: od 260 zł (dla uczniów i absolwentów Szkoły KADRA)
  (ostateczna cena podana jest w chwili ustalenia daty kursu)
 • cena kursu: od 300 zł (dla osób spoza szkoły)
  (ostateczna cena podana jest w chwili ustalenia daty kursu)
 • placówka zapewnia wyposażoną salę szkoleniową oraz niezbędny sprzęt i materiały do nauki
 • po zakończeniu kursu wydawane jest Zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Kurs skierowany jest do osób wykonujących dekontaminację wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia

Opis kursu

Część I - teoretyczna

 1. mycie i dezynfekcja rąk oraz stosowanie rękawic,
 2. przygotowanie roztworów i preparatów dezynfekcyjnych,
 3. przygotowanie pakietów do sterylizacji z zastosowaniem odpowiednich opakowań.

Część II - praktyczna

 1. mycie i dezynfekcja rąk oraz stosowanie rękawic,
 2. przygotowanie roztworów i preparatów dezynfekcyjnych,
 3. przygotowanie pakietów do sterylizacji z zastosowaniem odpowiednich opakowań.

Program kursu

 1. Podstawy prawne obowiązujące przy wykonywaniu procesów dekontaminacji.
 2. Aseptyka, antyseptyka, klasyfikacja Spauldinga.
 3. Zagrożenia na stanowisku pracy.
 4. Ekspozycja zawodowa.
 5. Stosowanie środków ochrony indywidualnej.
 6. Zasady postępowania z odpadami medycznymi na stanowisku pracy.
 7. Preparaty dezynfekcyjne. Zasady wyboru i ich zastosowanie.
 8. Metody mycia, dezynfekcji i sterylizacji.
 9. Zasady kwalifikowania sprzętów i wyrobów do odpowiednich metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji.
 10. Urządzenia do procesów dekontaminacji.
 11. Rodzaje opakowań.
 12. Zasady pakowania.
 13. Ustalanie terminów ważności po procesach sterylizacji.
 14. Warunki przechowywania sprzętu po sterylizacji.
 15. Metody kontroli skuteczności procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji.
 16. Dokumentacja procesów.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości