rekrutacja rozpoczęta - wrócił zawód technik farmaceutyczny - »»

Informacje ogólne

Ośrodek Szkolenia Zawodowego KADRA działa od 2004 roku.
Pod nazwą KADRA Edukacja Ośrodek Szkolenia Zawodowego działamy od 2012 roku

w latach 2013 - 2017 przeszkoliliśmy w zakresie udzialania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
2 332 osoby

Tematy na zajęcia z Podstawowej Pierwszej Pomocy

Kurs przeznaczony dla wszystkich dorosłych i młodzieży

Kurs trwa 6 godzin. Połowa zajęć to zajęcia praktyczne z użyciem sprzętu i manekinów do resuscytacji

Lp. TEMAT
1 Łańcuch przeżycia
2 Przyczyny i mechanizmy nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych
3 Zasady prawidłowego nadawania sygnału "na ratunek"
i wzywania Ambulansu
4 Zasada bezpieczeństwa ratującego i ratowanego
5 Ocena poszkodowanego
6 Postępowanie z nieprzytomnym prawidłowo oddychającym
7 Metody bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych,
oddechów ratowniczych i ucisków klatki piersiowej
8 Sekwencja czynności resuscytacyjnych u dorosłego
9 Ciało obce w drogach oddechowych u osoby dorosłej
10 Przyczyny nagłego zatrzymania krążenia u dzieci i niemowląt
-odmienności łańcucha ratowania życia
11 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dziecka
12 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa niemowlęcia
13 Ciało obce w drogach oddechowych u dziecka i niemowlęcia
14 Nagłe zachorowania
15 Zatrucia
16 Wstrząs
17 Wypadek komunikacyjny- zachowanie się w miejscu zdarzenia
18 Urazy i obrażenia
19 Działanie wysokiej i niskiej temperatury na organizm człowieka
20 Podtopienie
21 Porażenie prądem i piorunem
22 Poród
23 Egzamin
24 Półautomatyczna zewnętrzna defibrylacja- opcja

Szczegółowy Program Kursu Podstawowej Pierwszej Pomocy (PPP) oraz metodyka zajęć

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości