rekrutacja rozpoczęta - wrócił zawód technik farmaceutyczny - »»

Dodatkowe szkolenia w ramach nauki


sala

Ucząc się w naszej szkole zdobywasz dodatkowe umiejętności na bezpłatnych szkoleniach.
Po szkoleniu otrzymujesz Państwowe Zaświadczenie

Bezpłatne szkolenie -

 • z Mezoterapii Mikroigłowej "DERMAROLLERS SYIS"
 • z Mezoterapii Mikroigłowej "MICRONEEDEL PEN SYIS"
 • Mezopeelingi - złuszczanie naskórka kwasami firmy Freihaut
 • Neurokosmetyki w zabiegach na ciało - linia Reducel Freihaut z zastosowaniem urządzenia Shapeo +

Dla chętnych organizujemy odpłatne szkolenia (koszt około 50-100 zł) - masaż relaksacyjny aromatyczny

Legitymacje szkolne, zniżki na komunikację

Informujemy, że nasza szkoła wydaje legitymacje szkolne uprawniające do korzystania z biletów ULGOWYCH
na wszystkich liniach nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

kliknij i dołącz do nas na FB i bądź na bieżąco

Tak uczymy w Szkole KADRA

  

Państwowe dokumenty po zakończeniu szkoły KADRA

W naszej szkole po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz suplement do dyplomu języku angielskim wydawany prze Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Suplement w języku angielskim jest wymaganym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

O szkole dziennej - szkoła policealna: technik usług kosmetycznych

na tym kierunku uczymy dziennie i zaocznie - kliknij i sprawdź dni nauki

Państwa czesne pokrywa Urząd Miasta pod warunkiem uczestnictwa w co najmniej połowie zajęć w danym miesiącu

sala

wszystkie sale lekcyjne oraz pracownie kosmetyczne znajdują się na miejscu
w Policealnym Studium Kadra ul. Gabrieli Zapolskiej 1.

W ramach nauki na kierunku technik usług kosmetycznych nasze kosmetyczki
odbywają bezpłatne warsztaty, szkolenia i pokazy

Zawód: Technik usług kosmetycznych (kosmetyczka) numer zawodu 514207
Kwalifikacje:
- A.61.Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy
- A.62.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnieCykl kształcenia - szkoła policealna: technik usług kosmetycznych

sala

Nauka w Studium Kosmetycznym (technik usług kosmetycznych) trwa:

 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
 • System stacjonarny- 3 dni w tygodniu od godz. 8:00 do 14:00
 • Praktyki zawodowe w prowadzone są w gabinetach i salonach kosmetycznych na terenie miasta, aby zapewnić bezpośredni kontakt z klientem
 • Szkoła zapewnia kosmetyki do ćwiczeń


W zawodzie technik usług kosmetycznych wyodrębnione są 2 kwalifikacje:

 • W pierwszym roku nauki słuchacz realizuje efekty kształcenia w ramach kwalifikacji A.61.
  Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy

 • W drugim roku nauki realizowane są efekty kształcenia w ramach kwalifikacji A.62.
  Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Egzamin potwierdzający kwalifikację pierwszą A.61.Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy; odbywa się w trakcie nauki pod koniec trzeciego semestru)

Egzamin potwierdzający kwalifikację drugą A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp; odbywa się pod koniec drugiego roku nauki (pod koniec czwartego semestru)

Rekrutacja - szkoła policealna: technik usług kosmetycznych

sala Rekrutacja na kierunku technik usług kosmetycznych:
Kandydatka na kosmetyczkę składa w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  (skierowanie do lekarza medycyny pracy jest wydawane w sekretariacie szkoły po podpisaniu umowy o naukę)
 • wypełnia formularz zgłoszeniowy

Charakterystyka zawodu: technik usług kosmetycznych

W zawodzie technik usług kosmetycznych wyodrębnione są 2 kwalifikacje:

W pierwszym roku nauki słuchacz realizuje efekty kształcenia w ramach kwalifikacji
A.61.Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy

  W pierwszym roku nauki nauczysz się:
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy szyi i dekoltu,
 • sala
 • zabiegów upiększających oprawę oka,
 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej,
 • pielęgnowania różnych rodzajów cery,
 • udzielania porad kosmetycznych,
 • wykonywania makijażu,
 • analizy kolorystycznej
 • masażu twarzy szyi i dekoltu
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego

W drugim roku nauki realizowane są efekty kształcenia w ramach kwalifikacji
A.62.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

sala
  W drugim roku nauki nauczysz się:
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych dłoni, stóp i ciała w tym zabiegów antycellulitowych redukujących tkankę tłuszczową, zabiegów liftingujących, ujędrniających na ciało,
 • wykonywania zabiegów manicure i pedicure,
 • pielęgnowania skóry głowy i włosów,
 • technik usuwania nadmiernego owłosienia- depilacji,
 • masażu ciała.

Przedmioty na kierunku technik usług kosmetycznych

Przedmioty w kształceniu teoretycznym: 592 godzin

sala
 • działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym
 • język obcy w kosmetyce
 • podstawy anatomiczno dermatologiczne w kosmetyce
 • kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu
 • kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała
 • podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu praktycznym: 592 godzin

sala


 • zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu
 • zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała
Praktyka zawodowa 160 godzin (80 w semestrze 2 i 80 w semestrze 4)

Szkolny plan nauczania (pdf)

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości