rekrutacja rozpoczęta - czesne 0 zł - »»

Aktualne ogłoszenia o pracę

Wszystkie dokumenty aplikacyjne prosimy wysyłać na adres rekrutacja@kadra.wroclaw.pl

Ogłoszenia o pracę - nauczyciele

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości