nabór rozpoczęty - darmowe kierunki nauki - czesne 0 zł - »»

Terminy zjazdów - semestr jesienny wrzesień 2016 - styczeń 2017

kierunki:
opiekun medyczny
sem. 1 i 2
kierunki:
sterylizacja
sem. 1 i 2
kierunki:
kosmetyczka
sem. 1 klasa J i sem. 3
kierunki:
kosmetyczka
sem. 1 klasa K
kierunki:
wizaż
sem. 1
kierunki:
BHP
sem. 3
17, 18. 09.2016 10, 11.09.2016 10, 11.09.2016 17, 18.09.2016 01, 02.10.2016 10, 11.09.2016
01, 02.10.2016 24, 25.09.2016 24, 25.09.2016 01, 02.10.2016 22, 23.10.2016 24, 25.09.2016
15, 16.10.2016 08, 09.10.2016 08, 09.10.2016 15, 16.10.2016 12, 13.11.2016 08, 09.10.2016
29, 30.10.2016 22, 23.10.2016 22, 23.10.2016 29, 30.10.2016 26, 27.11.2016 29, 30.10.2016
12, 13.11.2016 05, 06.11.2016 05, 06.11.2016 12, 13.11.2016 10, 11.12.2016 12, 13.11.2016
26, 27.11.2016 19, 20.11.2016 19, 20.11.2016 26, 27.11.2016 14, 15.01.2017 19, 20.11.2016
10, 11.12.2016 03, 04.12.2016 03, 04.12.2016 10, 11.12.2016 28, 29.01.2017 03, 04.12.2016
07, 08.01.2017
tylko sem. 2
17, 18.12.2016 17, 18.12.2016
sem. 3 tylko 17.12
17, 18.12.2016 11, 12.02.2017 10, 11.12.2016
14, 15.01.2017 07, 08.01.2017 07, 08.01.2017 07, 08.01.2017 25,26.02.2017 14, 15.01.2017
21, 22.01.2017
tylko sem. 1
21, 22.01.2017 21, 22.01.2017 14, 15.01.2017 -- --

Terminy zjazdów - semestr letni styczeń 2017 - czerwiec 2017

aktualizacja z dnia 26-01-2017r. zmiana rozpoczecia dla semestrów I

kierunki:
opiekun medyczny
sem. 1
kierunki:
opiekun medyczny
sem. 2
kierunki:
sterylizacja
sem. 1 i 2
kierunki:
kosmetyczka
sem. 2 klasa J
i sem. 4
kierunki:
kosmetyczka
sem. 2 klasa K
kierunki:
wizaż
sem. 2
25-26.02.2017 28-29.01.2016 04-05.02.2017
tylko sem. 2
04-05.02.2017 28-29.01.2017 25-26.02.2017
04-05.03.2017 11-12.02.2017 25-26.02.2017 25-26.02.2017 11-12.02.2017 04-05.03.2017
18-19.03.2017 04-05.03.2017 04.03.2017
tylko sem. 1
11-12.03.2017 04-05.03.2017 18-19.03.2017
01-02.04.2017 18-19.03.2017 11-12.03.2017 25-26.03.2017 18-19.03.2017 01-02.04.2017
29-30.04.2017 01-02.04.2017 25-26.03.2017 08-09.04.2017 01-02.04.2017 29-30.04.2017
13-14.05.2017 29-30.04.2017 08-09.04.2017 22-23.04.2017 29-30.04.2017 13-14.05.2017
27-28.05.2017 13-14.05.2017 22-23.04.2017 06-07.05.2017 13-14.05.2017 27-28.05.2017
10-11.06.2017 27-28.05.2017 06-07.05.2017 20-21.05.2017 27-28.05.2017 10-11.06.2017
17-18.06.2017 10-11.06.2017 20-21.05.2017 03-04.06.2017 10-11.06.2017 17-18.06.2017
--- --- 03-04.06.2017 10-11.06.2017
tylko sem. 4
17-18.06.2017 ---
--- --- 10-11.06.2017
tylko sem. 2
17-18.06.2017
tylko sem.2 kl. J
--- ---
--- --- 17-18.06.2017
tylko sem. 1
--- --- ---

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości