wszystkie kierunki ruszyły, zapraszamy do naszej szkoły - czesne 0 zł - »»

Terminy zjazdów (szkoła zaoczna) - wrzesień 2018 - styczeń 2019

wstawiono dnia 22-08-2018

kierunki:
technik
sterylizacji medycznej
sem. 1 i 2
kierunki:
technik usług
kosmetycznych
sem. 1 klasa J,
sem. 3 klasa J i K
(klasy połączone)
kierunki:
technik usług
kosmetycznych
sem. 1 klasa K
kierunki:
opiekunka
dziecięca sem. 1
sem. 3
kierunek:
opiekun medyczny
sem. 1
08-09.09.2018
tylko dla sem. 2
08-09.09.2018 15-16.09.2018 15-16.09.2018 15-16.09.2018
22-23.09.2018 22-23.09.2018 29-30.09.2018 29-30.09.2018 29-30.09.2018
06-07.10.2018 06-07.10.2018 13-14.10.2018 13-14.10.2018 13-14.10.2018
20-21.10.2018 20-21.10.2018 27-28.10.2018 27-28.10.2018 27-28.10.2018
03-04.11.2018 03-04.11.2018 10.11.2018
tylko sobota
10.11.2018
tylko sobota
10.11.2018
tylko sobota
17-18.11.2018 17-18.11.2018 24-25.11.2018 24-25.11.2018 24-25.11.2018
01-02.12.2018 01-02.12.2018 08-09.12.2018 08-09.12.2018 08-09.12.2018
15-16.12.2018 15-16.12.2018 15-16.12.2018 15-16.12.2018 15-16.12.2018
12-13.01.2019 12-13.01.2019 12-13.01.2019 12-13.01.2019 12-13.01.2019
19-20.01.2019 19-20.01.2019
tylko sem.1 klasa J
19-20.01.2019 19-20.01.2019 ----

Zaktualizowano 30 08 2018 (dodano jeden zjazd dla kosmetyczek semestr 1 klasa J w dniach 19-20.01-2019

Terminy zjazdów dla wizażystki/ stylistki - wrzesień 2018 - czerwiec 2019

wstawiono 15-09-2018

KADRA Szkoła KreacJi Wizerunku, kierunek: wizażystka/ stylistka semestr I

kierunek: wizażystka/ stylistka
sem. 1 klasa 1a
kierunek: wizażystka/ stylistka
sem. 1 klasa 1b
29-30.09.2018 06-07.10.2018
13-14.10.2018 20-21.10.2018
27-28.10.2018 03-04.11.2018
10.11.2018
tylko sobota
17-18.11.2018
24-25.11.2018 01-02.12.2018
09-09.12.2018 15-16.12.2018
12-13.01.2019 19-20.01.2019
26-27.01.2019 02-03.02.2019
09-10.02.2019 16-17.02.2019

KADRA Szkoła KreacJi Wizerunku, kierunek: wizażystka/ stylistka semestr II

kierunek: wizażystka/ stylistka
sem. 2 klasa 2a
kierunek: wizażystka/ stylistka
sem. 2 klasa 2b
23-24.02.2019 02-03.03.2019
09-10.03.2019 16-17.03.2019
23-24.03.2019 30-31.03.2019
06-07.04.2019 13-14.04.2019
27-28.04.2019 11-12.05.2019
18-19.05.2019 25-26.05.2019
01-02.06.2019 08.06.2019
tylko sobota
15-16.06.2019 22-23.06.2019
29-30.06.2019 29-30.06.2019

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości