rekrutacja rozpoczęta - wrócił zawód technik farmaceutyczny - »»

KADRA Szkoła KreacJi Wizerunku

Rozpoczęcie zajęć dla semestru I, klasa 1A

sobota 29 września 2018 roku

  1. 8:30 - 8:50 konferencja instruktażowa
  2. 8:50 - 16:15 wizaż

niedziela 30 września 2018 roku

  1. 8:00 - 12:55 wizaż
  2. 13:00 - 16:15 fryzjerstwo teatralno - filmowe

Plan zajęć na cały semestr dostępny będzie w strefie ucznia. Hasło otrzymacie Państwo na konferencji instruktażowej

Rozpoczęcie zajęć dla semestru I, klasa 1B

sobota 6 października 2018 roku

  1. 8:30 - 8:50 konferencja instruktażowa
  2. 8:50 - 16:15 wizaż

niedziela 7 października 2018 roku

  1. 8:00 - 12:55 wizaż
  2. 13:00 - 16:15 fryzjerstwo teatralno - filmowe

Plan zajęć na cały semestr dostępny będzie w strefie ucznia. Hasło otrzymacie Państwo na konferencji instruktażowej

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości