rekrutacja rozpoczęta - wrócił zawód technik farmaceutyczny - »»

Rozpoczęcie roku szkolnego dla semestrów I kierunków zaocznych

salaWitamy serdecznie uczniów naszej szkoły
technik usług kosmetycznych - semestr I

Kierunek technik usług kosmetycznych, semestr I zaoczny został podzielony na dwie klasy.
Informacje o podziale na klasę J i klasę K otrzymali Państwo na swoje @

klasa J

sobota 7 września 2019r.

 • 9:00 - 9:35 - konferencja instruktażowa
  (informacje dotyczące kształcenia, informacje ogólne, plany zajęć, informacje o praktykach zawodowych, egzaminach)
 • 9:40 - 12:55 - pierwsza pomoc przedmedyczna
 • 13:00 - 15:25 - preparatyka kosmetyczna

niedziela 8 września 2019r.

 • 8:00 - 11:15 - pracownia kosmetyczna grupa 1
 • 11:20 - 14:35 - pracownia kosmetyczna grupa 2

plan na cały semestr otrzymacie Panie na pierwszym zjeździe

klasa K

sobota 14 września 2019r.

 • 09:00 - 9:35 - konferencja instruktażowa
  (informacje dotyczące kształcenia, informacje ogólne, plany zajęć, informacje o praktykach zawodowych, egzaminach)
 • 09:40 - 12:55 - komunikacja społeczna i podstawy marketingu
 • 13:00 - 15:25 - pierwsza pomoc przedmedyczna

niedziela 15 września 2019r.

 • 8:00 - 12:55 - pracownia kosmetyczna
 • 13:00 - 14:35 - kosmetyka

plan na cały semestr otrzymacie Panie na pierwszym zjeździe

opiekun medyczny - semestr I

sobota 28 września 2019r.

 • 09:40 - 10:25 - konferencja instruktażowa
  (informacje dotyczące kształcenia, informacje ogólne, plany zajęć, informacje o praktykach zawodowych, egzaminach)
 • 10:30 - 12:05 - opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • 12:10 - 13:45 - pracownia zabiegi pielęgnacyjne i czynności opiekuńcze
 • 13:50 - 15:25 - elementy psychologii i socjologii

niedziela 29 września 2019r.

 • 8:00 - 12:55 - pracownia umiejętności zawodowych
 • 13:00 - 15:25 - pracownia pierwszej pomocy

plan na cały semestr otrzymacie Państwo na pierwszym zjeździe

opiekunka dziecięca - semestr I

sobota 14 września 2019r.

 • 08.00 - 08:45 - konferencja instruktażowa
  (informacje dotyczące kształcenia, informacje ogólne, plany zajęć, informacje o praktykach zawodowych, egzaminach)
 • 08:50 - 11:15 - wychowanie plastyczno - techniczne
 • 11:20 - 14:35 - podstawy psychologii

niedziela 15 września 2019r.

 • 8:00 - 11:15 - pielęgnacja dziecka zdrowego
 • 11:20 - 14:35 - podstawy anatomii i fizjologii dziecka

plan na cały semestr otrzymacie Państwo na pierwszym zjeździe

technik sterylizacji medycznej - semestr I

sobota 21 września 2019r.

 • 09:00 - 09:35 - konferencja instruktażowa
  (informacje dotyczące kształcenia, informacje ogólne, plany zajęć, informacje o praktykach zawodowych, egzaminach)
 • 09:40 - 12:05 - podstawy komunikacji interpersonalnej
 • 12:10 - 13:45 - podstawy instrumentarium medycznego
 • 13:50 - 15:50 - procesy mycia i dezynfekcji

niedziela 22 września 2019r.

 • 8:00 - 11:15 - pracownia sterylizacji medycznej
 • 11:20 - 14:35 - zarys anatomii, fizjologii z elementami pierwszej pomocy

plan na cały semestr otrzymacie Państwo na pierwszym zjeździe

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości