już 10 marca wszystkie informacje o naborze znajdziesz na stronie - »»

Rozpoczęcie roku szkolnego dla semestrów II i III

Aktualizacja z dnia 26-08-2017

szkoła dzienna

wtorek 5 września 2017r.

plan otrzymacie Państwo w następnym tygodniu

Wszystkie dodatkowe informacje umieścimy na stronie na bieżąco

szkoła wieczorowa i weekendowa

piątek 8 września 2017r.

plan otrzymacie Państwo w następnym tygodniu

Wszystkie dodatkowe informacje umieścimy na stronie na bieżąco

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404206;
NIP: 897-177-97-92 , REGON 021779263, kapitał założycielski wpłacony w całości